MOKRÁ, Zuzana a Hana CÍDLOVÁ. MOŽNOSTI VYUŽITÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIJNÍHO MATERIÁLU Z OBECNÉ CHEMIE PRO UČITELE STŘEDNÍCH ŠKOL A TALENTOVANÉ ŽÁKY. In Irena Plucková, Jiří Šibor. METODOLOGICKÉ OTÁZKY VÝZKUMU V DIDAKTICE CHEMIE. RESEARCH METHODOLOGY OF CHEMISTRY EDUCATION. Sborník přednášek z Mezinárodního semináře doktorského studia. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 99-111. ISBN 978-80-210-5908-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název MOŽNOSTI VYUŽITÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIJNÍHO MATERIÁLU Z OBECNÉ CHEMIE PRO UČITELE STŘEDNÍCH ŠKOL A TALENTOVANÉ ŽÁKY
Název anglicky Possibilities of university study material on general chemistry for secondary school teachers and talented pupils
Autoři MOKRÁ, Zuzana (203 Česká republika) a Hana CÍDLOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, METODOLOGICKÉ OTÁZKY VÝZKUMU V DIDAKTICE CHEMIE. RESEARCH METHODOLOGY OF CHEMISTRY EDUCATION. Sborník přednášek z Mezinárodního semináře doktorského studia, od s. 99-111, 13 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062141
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5908-5
Klíčová slova česky učebnice; obecná chemie; střední škola
Klíčová slova anglicky textbook; general chemistry; secondary school.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 22. 2. 2013 19:05.
Anotace
V této práci jsou na základě dotazníkového šetření mezi učiteli chemie čtyřletých gymnázií vybrány učebnice chemie, které učitelé těchto škol nejčastěji využívají. U nich pak práce porovnává obsah učiva z obecné chemie a na základě toho se pokouší odhadnout, které z kapitol v nově připravovaném vysokoškolském materiálu (Cídlová, H., Mokrá, Z., Valová, B. Obecná chemie) by mohly sloužit středoškolským učitelům k rozšíření jejich znalostí a k práci s talentovanými žáky a chemickými olympioniky. Dále jsou v práci zveřejněny výsledky ankety mezi vysokoškolskými studenty, kteří již připravovaný studijní materiál provizorně využívají ke studiu.
Anotace anglicky
In this article, as a result of a questionaire survay among upper secondary schools chemistry teachers, the most frequent chemistry textbooks are chosen. Consequently, the authors compare the contents of the curriculum of general chemistry in chosen textbooks and trie to estimate which new chapters in the forthcoming university study material (Cídlová, H., Mokrá, Z., Valová,B. – Obecná chemie) could be used for secondary school teachers to expand their knowledge and work with talented students and chemical Olympians. Moreover, the article gives results of another questionaire survay among university students that use the forthcoming university study material already.
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 15:00