VALOVÁ, Barbora a Hana CÍDLOVÁ. DOSTUPNOST DOPORUČENÉ STUDIJNÍ LITERATURY PRO PŘEDMĚT OBECNÁ CHEMIE V UNIVERZITNÍCH KNIHOVNÁCH. In Irena Plucková, Jiří Šibor. METODOLOGICKÉ OTÁZKY VÝZKUMU V DIDAKTICE CHEMIE. RESEARCH METHODOLOGY OF CHEMISTRY EDUCATION. Sborník přednášek z Mezinárodního semináře doktorského studia. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 171-180. ISBN 978-80-210-5908-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název DOSTUPNOST DOPORUČENÉ STUDIJNÍ LITERATURY PRO PŘEDMĚT OBECNÁ CHEMIE V UNIVERZITNÍCH KNIHOVNÁCH
Název anglicky Availability of recommended study materials for the study of General Chemistry in university libraries
Autoři VALOVÁ, Barbora (203 Česká republika) a Hana CÍDLOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, METODOLOGICKÉ OTÁZKY VÝZKUMU V DIDAKTICE CHEMIE. RESEARCH METHODOLOGY OF CHEMISTRY EDUCATION. Sborník přednášek z Mezinárodního semináře doktorského studia, od s. 171-180, 10 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062142
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5908-5
Klíčová slova česky Obecná chemie; doporučovaná studijní literatura; univerzitní knihovny
Klíčová slova anglicky General Chemistry; recommended study literature; university libraries
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 10. 2. 2013 22:53.
Anotace
Příspěvek navazuje na výzkum týkající se doporučované studijní literatury ke studiu předmětu Obecná chemie pro obory učitelství chemie na veřejných vysokých školách v České republice, které byly zveřejněny v práci [1]. V tomto příspěvku jsou výsledky uvedeného výzkumu porovnány s dostupností těchto titulů v univerzitních knihovnách na jednotlivých vysokých školách. [1] VALOVÁ, Barbora., CÍDLOVÁ, Hana. Literatura doporučená ke studiu předmětu Obecná chemie na veřejných vysokých školách v České republice – studijní obory učitelství chemie. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. První. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. od s. 285-291, 7s. ISBN 978-80-7368-426-6.
Anotace anglicky
This paper continues in research on recommended study literature for study of the subject General Chemistry for the fields of study Chemistry Teaching at public universities in the Czech Republic. The results of that research were published in [1]. In this paper the results of that research are compared with the availability of this study literature in libraries of different universities. [1] VALOVÁ, Barbora., CÍDLOVÁ, Hana. Literatura doporučená ke studiu předmětu Obecná chemie na veřejných vysokých školách v České republice – studijní obory učitelství chemie. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. První. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. od s. 285-291, 7s. ISBN 978-80-7368-426-6.
VytisknoutZobrazeno: 23. 5. 2022 03:47