FIALA, Jiří. Nelegálně distribuované video z hlediska mediální etnografie (Illegally Distributed Video: An Ethnographic Study). Mediální studia. 2012, vol. 6, No 1, p. 60-75. ISSN 1801-9978.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nelegálně distribuované video z hlediska mediální etnografie
Name (in English) Illegally Distributed Video: An Ethnographic Study
Authors FIALA, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Mediální studia, 2012, 1801-9978.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Stránka Mediálních studií - č. 1/2012
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00062144
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) mediální etnografie; televize; nelegální obsahy; pirátství; stahování obsahů; P2P; nová média
Keywords in English media ethnography; television; infringing content; piracy; downloading; P2P; new media
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 3. 12. 2012 17:09.
Abstract
Tato studie, jež je založena na postupech mediání etnografie, se zabývá způsoby konzumace nelegálních audiovizuálních obsahů. Mediální etnografie se zaměřuje na užití médií v rámci domácnosti a na kontext konzumace mediálních obsahů. Tento výzkum - vycházející z konceptů každodennosti a domestikace - se zabývá tím, jak respondenti včleňují nelegální obsahy do struktury své každodennosti, zda tímto vytvářejí nové vzorce sledování a obecně na to, jak je tento typ obsahů konzumován. Výzkum se rovněž soustředí na sociální kuraci jako na způsob, jímž si respondenti získávají nové obsahy.
Abstract (in English)
The paper deals with consumption patterns of infringing content, using the framework of media ethnography. This kind of ethnography is focused on media use in households, emphasising actual context of consumption. Using conceptual notions of the everyday and domestication, the research seeks to find out how participants incorporate infringing content into the structure of their everyday life, whether this means forming new watching patters, and how is this content consumed in general. It also investigates social curation as means of discovering new content.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
MS_2012_1-stat4.pdf   File version Macek, J. 3. 12. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1075993/MS_2012_1-stat4.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1075993/MS_2012_1-stat4.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1075993/MS_2012_1-stat4.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1075993/MS_2012_1-stat4.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 3. 12. 2012 17:08, doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Jiří Fiala, učo 109404
  • a concrete person doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Jiří Fiala, učo 109404
  • a concrete person doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931
Attributes
 

MS_2012_1-stat4.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1075993/MS_2012_1-stat4.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1075993/MS_2012_1-stat4.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
273,1 KB
Hash md5
4e85aaac77bd4850ed6d30b2feb47078
Uploaded/Created
Mon 3. 12. 2012 17:08

MS_2012_1-stat4.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1075993/MS_2012_1-stat4.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1075993/MS_2012_1-stat4.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
52,1 KB
Hash md5
1893d16b1c9742b7f1a0577c50ea2dc1
Uploaded/Created
Mon 3. 12. 2012 17:11
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 2. 4. 2023 08:55