KAZELLEOVÁ, Jitka. Několik slov k uplynulým třem letem práce na projektu CLIL z pohledu hlavní manažerky projektu. In Jitka Kazelleová, Tamara Váňová. CLIL do škol. Sborník konference. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-210-5938-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Několik slov k uplynulým třem letem práce na projektu CLIL z pohledu hlavní manažerky projektu
Název česky Několik slov k uplynulým třem letem práce na projektu CLIL z pohledu hlavní manažerky projektu
Název anglicky Few remarks on the three-year project CLIL seen from the perspective of the main manager
Autoři KAZELLEOVÁ, Jitka.
Vydání 1. vydání. Brno, CLIL do škol. Sborník konference, od s. 1-4, 4 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5938-2
Klíčová slova česky Projekt CLIL; tříleté zkušenosti; výsledky
Klíčová slova anglicky Project CLIL; three-year experience; outcomes
Změnil Změnila: PhDr. Jitka Kazelleová, učo 1890. Změněno: 21. 3. 2013 11:12.
Anotace
Článek popisuje cíle a výstupy tří etap projektu CLIL. Byly dobré výsledky ale také byly problémy při sběru vhodné slovní zásoby na 7 pilotních školách, která byla přeložena do angličtiny a upravována týmem MU. Článek popisuje společnou práci na 25 metodických sešitech s DVD a doporučeními v druhé fázi. Článek hodnotí získané zkušenosti při řešení cílů v poslední fázi. Po vytvoření, pilotním odzkoušení a evaluaci všech výstupů, byly výukové kurzy se všemi materiály převedeny do digitální knihovny na adrese: http://eldum.phil.muni.cz/
Anotace anglicky
The paper describes the goals and outcomes in the three phases of the CLIL project. There were not only good results but some problems with the compilation of appropriate terminology collected by seven partner schools, which was translated into English and proofread by MU team. The paper describes the shared work on 25 methodological booklets with DVD and recommendations in the second phase. The paper evaluates the gained experience in solving the goals in the final phase. After creating, piloting and evaluating all the outcomes of the project, the e-learning courses together with the materials were transferred to the digital library portal at http://eldum.phil.muni.cz/.
Návaznosti
CZ.1.07/1.1.00/08.0005, interní kód MUNázev: Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií (Akronym: CLIL do škol)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Kazelleovaclanek_publikace.doc Licence Creative Commons  Verze souboru Kazelleová, J. 17. 1. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1076128/Kazelleovaclanek_publikace.doc
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1076128/Kazelleovaclanek_publikace.doc
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1076128/Kazelleovaclanek_publikace.doc?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1076128/Kazelleovaclanek_publikace.doc?info
Vloženo
Čt 17. 1. 2013 14:01

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PhDr. Jitka Kazelleová, učo 1890
Atributy
 

Kazelleovaclanek_publikace.doc

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1076128/Kazelleovaclanek_publikace.doc
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1076128/Kazelleovaclanek_publikace.doc
Typ souboru
Word (application/msword)
Velikost
53 KB
Hash md5
4fc1c3ab4b22439a9bf09ca2cf77c286
Vloženo
Čt 17. 1. 2013 14:01

Kazelleovaclanek_publikace.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1076128/Kazelleovaclanek_publikace.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1076128/Kazelleovaclanek_publikace.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
358,6 KB
Hash md5
f85ccd76b90ca2d987ec3fecbf53d23b
Vloženo
Čt 17. 1. 2013 14:01

Kazelleovaclanek_publikace.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1076128/Kazelleovaclanek_publikace.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1076128/Kazelleovaclanek_publikace.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
13 KB
Hash md5
e46c59222ca6329e012f5e7a70ac9866
Vloženo
Čt 17. 1. 2013 14:02
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 26. 9. 2022 19:03