KAZELLEOVÁ, Jitka. Několik slov k uplynulým třem letem práce na projektu CLIL z pohledu hlavní manažerky projektu (Few remarks on the three-year project CLIL seen from the perspective of the main manager). In Jitka Kazelleová, Tamara Váňová. CLIL do škol. Sborník konference. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 1-4. ISBN 978-80-210-5938-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Několik slov k uplynulým třem letem práce na projektu CLIL z pohledu hlavní manažerky projektu
Name in Czech Několik slov k uplynulým třem letem práce na projektu CLIL z pohledu hlavní manažerky projektu
Name (in English) Few remarks on the three-year project CLIL seen from the perspective of the main manager
Authors KAZELLEOVÁ, Jitka.
Edition 1. vydání. Brno, CLIL do škol. Sborník konference, p. 1-4, 4 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5938-2
Keywords (in Czech) Projekt CLIL; tříleté zkušenosti; výsledky
Keywords in English Project CLIL; three-year experience; outcomes
Changed by Changed by: PhDr. Jitka Kazelleová, učo 1890. Changed: 21. 3. 2013 11:12.
Abstract
Článek popisuje cíle a výstupy tří etap projektu CLIL. Byly dobré výsledky ale také byly problémy při sběru vhodné slovní zásoby na 7 pilotních školách, která byla přeložena do angličtiny a upravována týmem MU. Článek popisuje společnou práci na 25 metodických sešitech s DVD a doporučeními v druhé fázi. Článek hodnotí získané zkušenosti při řešení cílů v poslední fázi. Po vytvoření, pilotním odzkoušení a evaluaci všech výstupů, byly výukové kurzy se všemi materiály převedeny do digitální knihovny na adrese: http://eldum.phil.muni.cz/
Abstract (in English)
The paper describes the goals and outcomes in the three phases of the CLIL project. There were not only good results but some problems with the compilation of appropriate terminology collected by seven partner schools, which was translated into English and proofread by MU team. The paper describes the shared work on 25 methodological booklets with DVD and recommendations in the second phase. The paper evaluates the gained experience in solving the goals in the final phase. After creating, piloting and evaluating all the outcomes of the project, the e-learning courses together with the materials were transferred to the digital library portal at http://eldum.phil.muni.cz/.
Links
CZ.1.07/1.1.00/08.0005, interní kód MUName: Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií (Acronym: CLIL do škol)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Kazelleovaclanek_publikace.doc Licence Creative Commons  File version Kazelleová, J. 17. 1. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1076128/Kazelleovaclanek_publikace.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1076128/Kazelleovaclanek_publikace.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1076128/Kazelleovaclanek_publikace.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1076128/Kazelleovaclanek_publikace.doc?info
Uploaded/Created
Thu 17. 1. 2013 14:01

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person PhDr. Jitka Kazelleová, učo 1890
Attributes
 

Kazelleovaclanek_publikace.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1076128/Kazelleovaclanek_publikace.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1076128/Kazelleovaclanek_publikace.doc
File type
Word (application/msword)
Size
53 KB
Hash md5
4fc1c3ab4b22439a9bf09ca2cf77c286
Uploaded/Created
Thu 17. 1. 2013 14:01

Kazelleovaclanek_publikace.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1076128/Kazelleovaclanek_publikace.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1076128/Kazelleovaclanek_publikace.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
358,6 KB
Hash md5
f85ccd76b90ca2d987ec3fecbf53d23b
Uploaded/Created
Thu 17. 1. 2013 14:01

Kazelleovaclanek_publikace.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1076128/Kazelleovaclanek_publikace.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1076128/Kazelleovaclanek_publikace.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
13 KB
Hash md5
e46c59222ca6329e012f5e7a70ac9866
Uploaded/Created
Thu 17. 1. 2013 14:02
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 28. 9. 2022 14:02