Informační systém MU
KAZELLEOVÁ, Jitka. Několik slov k uplynulým třem letem práce na projektu CLIL z pohledu hlavní manažerky projektu (Few remarks on the three-year project CLIL seen from the perspective of the main manager). In Jitka Kazelleová, Tamara Váňová. CLIL do škol. Sborník konference. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 1-4. ISBN 978-80-210-5938-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Několik slov k uplynulým třem letem práce na projektu CLIL z pohledu hlavní manažerky projektu
Name in Czech Několik slov k uplynulým třem letem práce na projektu CLIL z pohledu hlavní manažerky projektu
Name (in English) Few remarks on the three-year project CLIL seen from the perspective of the main manager
Authors KAZELLEOVÁ, Jitka.
Edition 1. vydání. Brno, CLIL do škol. Sborník konference, p. 1-4, 4 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5938-2
Keywords (in Czech) Projekt CLIL; tříleté zkušenosti; výsledky
Keywords in English Project CLIL; three-year experience; outcomes
Changed by Changed by: PhDr. Jitka Kazelleová, učo 1890. Changed: 21. 3. 2013 11:12.
Abstract
Článek popisuje cíle a výstupy tří etap projektu CLIL. Byly dobré výsledky ale také byly problémy při sběru vhodné slovní zásoby na 7 pilotních školách, která byla přeložena do angličtiny a upravována týmem MU. Článek popisuje společnou práci na 25 metodických sešitech s DVD a doporučeními v druhé fázi. Článek hodnotí získané zkušenosti při řešení cílů v poslední fázi. Po vytvoření, pilotním odzkoušení a evaluaci všech výstupů, byly výukové kurzy se všemi materiály převedeny do digitální knihovny na adrese: http://eldum.phil.muni.cz/
Abstract (in English)
The paper describes the goals and outcomes in the three phases of the CLIL project. There were not only good results but some problems with the compilation of appropriate terminology collected by seven partner schools, which was translated into English and proofread by MU team. The paper describes the shared work on 25 methodological booklets with DVD and recommendations in the second phase. The paper evaluates the gained experience in solving the goals in the final phase. After creating, piloting and evaluating all the outcomes of the project, the e-learning courses together with the materials were transferred to the digital library portal at http://eldum.phil.muni.cz/.
Links
CZ.1.07/1.1.00/08.0005, interní kód MUName: Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií (Acronym: CLIL do škol)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
Displayed: 26. 9. 2022 17:19