MACHÁČEK, Jiří. "Velkomoravský stát“ – kontroverze středoevropské medievistiky. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2012, roč. LXIV, č. 4, s. 775-787. ISSN 0323-1267.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název "Velkomoravský stát“ – kontroverze středoevropské medievistiky
Název česky "Velkomoravský stát“ – kontroverze středoevropské medievistiky
Název anglicky “Great Moravian State” – a controversy in Central European medieval studies
Autoři MACHÁČEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Archeologické rozhledy, Praha, Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2012, 0323-1267.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/12:00057893
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000208911200005
Klíčová slova česky Velká Morava; archeologie; raně středověká státnost; raný stát; náčelnictví
Klíčová slova anglicky Great Moravia; archaeology; early medieval statehood; early state; chiefdom
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965. Změněno: 13. 10. 2015 13:44.
Anotace
Velká Morava patří ke kontroverzním tématům středoevropské medievistiky. Nejedná se totiž o běžný předmět akademického výzkumu, ale o fenomén, který je trvale přítomen v novodobém politickém diskurzu střední Evropy. Myšlenka, že Velká Morava byla nejstarším státem (státním útvarem) středoevropských Slovanů, na který přímo navazovala státnost českých Přemyslovců, polských Piastovců a uherských Arpádovců, tak zůstává ve středoevropském regionu stále živá. Slabina dosavadních přístupů spočívá v tom, že stát byl chápán jako axiom, o jehož existenci se nepochybuje. Současný proud bádání přistupuje k velkomoravské státnosti mnohem kritičtěji. Obrací se, stejně jako moderní evropská medievistika, k etnologii či sociální a kulturní antropologii, v níž hledá opory pro svoje interpretační modely i nové pojmosloví.
Anotace anglicky
"Great Moravian State" – a controversy in Central European medieval studies. Great Moravia is a controversial theme within Central European Medieval studies. Rather than being a standard subject of academic research it is a phenomenon that has been a constant in Central European modern political discourse. The idea that Great Moravia was the earliest state of Central European Slavs, which was a direct predecessor of the statehood of the Czech Přemyslids, the Polish Piasts and the Hungarian Arpáds family, remains very much alive in the Central European region. The weak point of the earlier approaches consists in the fact that the state was taken to be an axiom, the existence of which was not questioned. The contemporary line of research examines Great Moravian statehood from a more critical point of view. Just as with modern European medieval studies it turns to ethnology as well as social and cultural anthropology, where it hopes to find support for its interpretational models and new terminology.
Návaznosti
GAP405/12/0111, projekt VaVNázev: Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti
Investor: Grantová agentura ČR, Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
5.Dis.1_Machacek_775-787.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Macháček, J. 5. 12. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1076202/5.Dis.1_Machacek_775-787.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1076202/5.Dis.1_Machacek_775-787.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1076202/5.Dis.1_Machacek_775-787.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1076202/5.Dis.1_Machacek_775-787.pdf?info
Vloženo
St 5. 12. 2012 11:14, prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965
Atributy
 

5.Dis.1_Machacek_775-787.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1076202/5.Dis.1_Machacek_775-787.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1076202/5.Dis.1_Machacek_775-787.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
137,1 KB
Hash md5
55b62127ec2a842651b93d06f0d6227e
Vloženo
St 5. 12. 2012 11:14

5.Dis.1_Machacek_775-787.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1076202/5.Dis.1_Machacek_775-787.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1076202/5.Dis.1_Machacek_775-787.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
62 KB
Hash md5
3662dd6067c9beb36e62156801414a42
Vloženo
St 5. 12. 2012 11:15
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 18. 5. 2022 08:23