Informační systém MU
OKÁČOVÁ, Marie. Cento: a poetics of derivation. In International Conference Cyberspace. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cento: a poetics of derivation
Název česky Cento: poetika odvozenosti
Autoři OKÁČOVÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání International Conference Cyberspace, 2012.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/12:00062182
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky cento; poetika; originalita; odvozenost; literární kánon; intertextualita
Klíčová slova anglicky cento; poetics; originality; secondariness; literary canon; intertextuality
Štítky cento; poetics; originality; secondariness; literary canon, rivok
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 24. 10. 2016 22:11.
Anotace
Centos (i.e. patchwork texts made up of quotations taken from canonical authors) constituted a part of literary history from Greek and Roman antiquity until the eighteenth century. The paper discusses the somewhat controversial cento poetics in relation to the changing notions of originality and secondariness in literature (the ideal of imitation in classicist aesthetics versus the Romantic concept of creative genius).
Anotace česky
Centony - básně "slátané" z citátů kanonických autorů - představovaly součást literární historie od dob antického starověku až do 18. století. Příspěvek je věnován poněkud kontroverzní centonární poetice na pozadí měnících se představ o originalitě a odvozenosti v literatuře (klasicistní estetika imitace versus romantický ideál tvůrčího génia).
Zobrazeno: 17. 9. 2021 17:46