Informační systém MU
FIALOVÁ, Ilona. Vzdělávání osob se zdravotním postižením, se zřetelem na tělesné postižení v České republice. In Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s Jihomoravskou krajskou radou osob se zdravotním postižením ČR - seminář - Problematika osob se zdravotním postižením. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzdělávání osob se zdravotním postižením, se zřetelem na tělesné postižení v České republice
Authors FIALOVÁ, Ilona.
Edition Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s Jihomoravskou krajskou radou osob se zdravotním postižením ČR - seminář - Problematika osob se zdravotním postižením, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) zdravotní postižení tělesné postižení vzdělávání osob se zdavotním postižením
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D., učo 1640. Changed: 5. 12. 2012 13:14.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Displayed: 4. 7. 2022 04:38