ZAPLETALOVÁ, Dana. Staré Brno a brněnská předlokační aglomerace. Archeologické rozhledy. Praha: AÚ AV ČR, 2007, roč. 58, č. 4, s. 758-771. ISSN 0323-1267.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Staré Brno a brněnská předlokační aglomerace.
Název česky Staré Brno a brněnská předlokační aglomerace.
Název anglicky Old Brno and the pre-colonisation Brno agglomeration
Autoři ZAPLETALOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Archeologické rozhledy, Praha, AÚ AV ČR, 2007, 0323-1267.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60100 6.1 History and Archaeology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00062190
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Brno; raný středověk; Morava; údělný hrad; ekonomické zázemí
Klíčová slova anglicky Brno; Early Middle Ages; Moravia; appanage castle; economic hinterland
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600. Změněno: 6. 12. 2019 17:44.
Anotace
Příspěvek je stručnou bilancí stavu bádání o poloze raně středověkých mocenských center na území Brna a v jeho nejbližším okolí. Zvýšená pozornost je věnována mladohradištnímu období, kdy je Brno podle písemných pramenů jedním z nejdůležitějších hradů moravských údělníků, archeologický výzkum se však stále vyrovnává s problémem jeho lokalizace, popř. možnými s přesuny rezidenčních areálů. Příspěvek se snaží na základě dosavadních poznatků předběžně analyzovat, je-li u známých raně středověkých lokalit (Staré Brno, Dornych, historické jádro města) doložena přítomnost vyšší společenské vrstvy, popř. o jaké funkci lze u nich uvažovat.
Anotace anglicky
This contribution is a brief overview of thestate of research into the location of early medieval power centres on the territory of Brno and in its immediate environs. Greater attention is paid to the Late "Hillfort" period, when according to written sources Brno was one of the most important strongholds of the appanaged prince of Moravia, although archaeology is still coming to terms with the question of its actual location, or the possible shifting of the residence. This article attempts on the basis of knowledge available to date to preliminarily assess whether there is evidence from any of the known Early Medieval localities (Old Brno, Dornych, the historic city core) for the presence of upper social classes, or of the functions thas they might have fulfilled.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
h_Zapletalova_758-771.pdf   Verze souboru Zapletalová, D. 6. 12. 2019

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1076242/h_Zapletalova_758-771.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1076242/h_Zapletalova_758-771.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1076242/h_Zapletalova_758-771.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1076242/h_Zapletalova_758-771.pdf?info
Vloženo
Pá 6. 12. 2019 17:43

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600
Atributy
 

h_Zapletalova_758-771.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1076242/h_Zapletalova_758-771.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1076242/h_Zapletalova_758-771.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
223 KB
Hash md5
ed5f04f2fb3cf52177a2748f176090c4
Vloženo
Pá 6. 12. 2019 17:43

h_Zapletalova_758-771.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1076242/h_Zapletalova_758-771.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1076242/h_Zapletalova_758-771.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
51,1 KB
Hash md5
c430333bbc24a16bea7548b7b04d4c25
Vloženo
Pá 6. 12. 2019 17:46
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 3. 10. 2022 09:27