Informační systém MU
ZAPLETALOVÁ, Dana. Staré Brno a brněnská předlokační aglomerace. Archeologické rozhledy, Praha: AÚ AV ČR, 2007, roč. 58, č. 4, s. 758-771. ISSN 0323-1267.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Staré Brno a brněnská předlokační aglomerace.
Název česky Staré Brno a brněnská předlokační aglomerace.
Název anglicky Old Brno and the pre-colonisation Brno agglomeration
Autoři ZAPLETALOVÁ, Dana (203 Česko, garant, domácí).
Vydání Archeologické rozhledy, Praha, AÚ AV ČR, 2007, 0323-1267.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60100 6.1 History and Archaeology
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00062190
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Brno; raný středověk; Morava; údělný hrad; ekonomické zázemí
Klíčová slova anglicky Brno; Early Middle Ages; Moravia; appanage castle; economic hinterland
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600. Změněno: 6. 12. 2019 17:44.
Anotace
Příspěvek je stručnou bilancí stavu bádání o poloze raně středověkých mocenských center na území Brna a v jeho nejbližším okolí. Zvýšená pozornost je věnována mladohradištnímu období, kdy je Brno podle písemných pramenů jedním z nejdůležitějších hradů moravských údělníků, archeologický výzkum se však stále vyrovnává s problémem jeho lokalizace, popř. možnými s přesuny rezidenčních areálů. Příspěvek se snaží na základě dosavadních poznatků předběžně analyzovat, je-li u známých raně středověkých lokalit (Staré Brno, Dornych, historické jádro města) doložena přítomnost vyšší společenské vrstvy, popř. o jaké funkci lze u nich uvažovat.
Anotace anglicky
This contribution is a brief overview of thestate of research into the location of early medieval power centres on the territory of Brno and in its immediate environs. Greater attention is paid to the Late "Hillfort" period, when according to written sources Brno was one of the most important strongholds of the appanaged prince of Moravia, although archaeology is still coming to terms with the question of its actual location, or the possible shifting of the residence. This article attempts on the basis of knowledge available to date to preliminarily assess whether there is evidence from any of the known Early Medieval localities (Old Brno, Dornych, the historic city core) for the presence of upper social classes, or of the functions thas they might have fulfilled.
Zobrazeno: 10. 8. 2020 18:25