ZAPLETALOVÁ, Dana. Staré Brno a brněnská předlokační aglomerace. (Old Brno and the pre-colonisation Brno agglomeration). Archeologické rozhledy. Praha: AÚ AV ČR, 2007, vol. 58, No 4, p. 758-771. ISSN 0323-1267.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Staré Brno a brněnská předlokační aglomerace.
Name in Czech Staré Brno a brněnská předlokační aglomerace.
Name (in English) Old Brno and the pre-colonisation Brno agglomeration
Authors ZAPLETALOVÁ, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Archeologické rozhledy, Praha, AÚ AV ČR, 2007, 0323-1267.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60100 6.1 History and Archaeology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00062190
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Brno; raný středověk; Morava; údělný hrad; ekonomické zázemí
Keywords in English Brno; Early Middle Ages; Moravia; appanage castle; economic hinterland
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600. Changed: 6. 12. 2019 17:44.
Abstract
Příspěvek je stručnou bilancí stavu bádání o poloze raně středověkých mocenských center na území Brna a v jeho nejbližším okolí. Zvýšená pozornost je věnována mladohradištnímu období, kdy je Brno podle písemných pramenů jedním z nejdůležitějších hradů moravských údělníků, archeologický výzkum se však stále vyrovnává s problémem jeho lokalizace, popř. možnými s přesuny rezidenčních areálů. Příspěvek se snaží na základě dosavadních poznatků předběžně analyzovat, je-li u známých raně středověkých lokalit (Staré Brno, Dornych, historické jádro města) doložena přítomnost vyšší společenské vrstvy, popř. o jaké funkci lze u nich uvažovat.
Abstract (in English)
This contribution is a brief overview of thestate of research into the location of early medieval power centres on the territory of Brno and in its immediate environs. Greater attention is paid to the Late "Hillfort" period, when according to written sources Brno was one of the most important strongholds of the appanaged prince of Moravia, although archaeology is still coming to terms with the question of its actual location, or the possible shifting of the residence. This article attempts on the basis of knowledge available to date to preliminarily assess whether there is evidence from any of the known Early Medieval localities (Old Brno, Dornych, the historic city core) for the presence of upper social classes, or of the functions thas they might have fulfilled.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
h_Zapletalova_758-771.pdf   File version Zapletalová, D. 6. 12. 2019

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1076242/h_Zapletalova_758-771.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1076242/h_Zapletalova_758-771.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1076242/h_Zapletalova_758-771.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1076242/h_Zapletalova_758-771.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 6. 12. 2019 17:43

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600
Attributes
 

h_Zapletalova_758-771.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1076242/h_Zapletalova_758-771.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1076242/h_Zapletalova_758-771.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
223 KB
Hash md5
ed5f04f2fb3cf52177a2748f176090c4
Uploaded/Created
Fri 6. 12. 2019 17:43

h_Zapletalova_758-771.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1076242/h_Zapletalova_758-771.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1076242/h_Zapletalova_758-771.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
51,1 KB
Hash md5
c430333bbc24a16bea7548b7b04d4c25
Uploaded/Created
Fri 6. 12. 2019 17:46
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 4. 10. 2022 11:14