STŘELEC, Stanislav. Rodičovské identifikace nadání dítěte a možnosti institucionální podpory při jejich rozhodování (Parents’ identifications of child’s gift and possibilities of institutional support during their decisions). In MALACH, J.; SKLENÁŘOVÁ, N. PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A EVALUACE 2012. Ostrava: UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS, 2012. p. 299-307. ISBN 978-80-7464-167-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rodičovské identifikace nadání dítěte a možnosti institucionální podpory při jejich rozhodování
Name (in English) Parents’ identifications of child’s gift and possibilities of institutional support during their decisions
Authors STŘELEC, Stanislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Ostrava, PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A EVALUACE 2012, p. 299-307, 9 pp. 2012.
Publisher UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062207
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7464-167-1
Keywords (in Czech) výzkumné nálezy; nadané dítě; rodiče; identifikace nadání; postoje rodičů; institucionální podpora
Keywords in English research findings; gifted child; parents; identification of gift; parents’ attitudes; institutional support
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc., učo 211. Changed: 31. 3. 2013 09:49.
Abstract
Rodiče patří k prvním činitelům, kteří se setkávají s netypickými projevy u svých nadaných dětí. Tento jev provázejí různé podoby rodičovských reakcí. Jaké způsoby kvalifikované institucionální podpory mohou rodiče v těchto situacích očekávat? Na tuto a další související otázky hledá odpověď náš příspěvek, který je součástí řešení Výzkumného záměru PdF MU Brno MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V textu jsou prezentovány výsledky výzkumu.
Abstract (in English)
Parents are considered to be first factors which meet with atypical manifestations by their gifted children. This occurence is accompanied by various kinds of parents’ responses. What kinds of qualified institutional support can parents expect in such situations? The answer to this and subsequent questions can be found in our paper, which is a part of Faculty of Education’s Research Intent MSM0021622443 Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education. In the text are presented the results of the research.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 8. 8. 2022 18:39