DRÁBEK, Pavel. Válka a smilstvo : bezútěšné světy Troila a Kressidy (Love and lechery : the disconsolate worlds of Troilus and Cressida). In Urban, Martin. ABU BADER, Shereen, Karla BOBKOVÁ, Michaela DRAGOUNOVÁ, Jiří HORÁK, Věra HROMÁDKOVÁ, Ondřej LIŠKA, Simona PELOUŠKOVÁ, Lada ŠTICHOVÁ and Marie Gilles Charlotte VAN CASTER. Shakespeare : Troilus a Kressida. 1st ed. Praha: Národní divadlo Praha, 2012. p. 14-33. ISBN 978-80-7258-411-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Válka a smilstvo : bezútěšné světy Troila a Kressidy
Name in Czech Válka a smilstvo : bezútěšné světy Troila a Kressidy
Name (in English) Love and lechery : the disconsolate worlds of Troilus and Cressida
Authors DRÁBEK, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Shakespeare : Troilus a Kressida, p. 14-33, 20 pp. 2012.
Publisher Národní divadlo Praha
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00057135
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7258-411-6
Keywords (in Czech) William Shakespeare; Troilus a Kressida; John Dryden; alžbětinské divadlo; restaurační divadlo; adaptace; opera
Keywords in English William Shakespeare; Troilus and Cressida; John Dryden; Elizabethan theatre; Restoration theatre; adaptation; opera
Tags rivok
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 7. 4. 2013 12:11.
Abstract
Kritická studie o hře Troilus a Kressida Williama Shakespeare, napsaná pro program k inscenaci činohry Národního divadla v Praze v režii Davida Radoka. Text pojednává jednak hru samotnou, jednak její předlohy a pozdější adaptace, včetně operních. Zmiňuje také v krátkosti českou inscenační historii a několik zahraničních inscenací. Studie vznikla ve spolupráci se studenty kurzu AJ24091 Frivolní drama raně novověké Evropy (podzim 2012).
Abstract (in English)
A critical essay on William Shakespeare's Troilus and Cressida, written for the programme notes for David Radok's production at the National Theatre in Prague. The text discusses the play as as well as its sources and later adaptations, including several operatic versions. It also briefly handles Czech production history and several foreign productions. The study was written in collaboration with students from the course AJ24091 Frivolous Drama of Early Modern Europe (Autumn 2012).
Links
GAP409/11/1082, research and development projectName: Český divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál
Investor: Czech Science Foundation, Czech Structuralist Thought on Theatre: Context and Potency
GA405/08/1223, research and development projectName: Kontinentální přesahy Shakespearova díla
Investor: Czech Science Foundation, Continental Intersections of Shakespeare 's Works
KJB901640501, research and development projectName: Elektronická knihovna novějších překladů anglických dramat
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic
KJB9164305, research and development projectName: Elektronická knihovna překladů anglických dramat
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic
LI01013, research and development projectName: Národní akademická licence Literature Online Fulltext Collection
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, National Academic Licence to Literature Online Fulltext Collection
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:57