VOGEL, Radek. The syntactico-semantic properties of "business verbs". In Náhlíková, Michaela a Crhová, Marie. Silesian Studies in English 2009. 1. vyd. Opava, Czech Republic: Slezská univerzita v Opavě, 2011. s. 91-113. ISBN 978-80-7248-622-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The syntactico-semantic properties of "business verbs"
Název česky Syntakticko-sémantické vlastnosti sloves v ekonomických textech
Autoři VOGEL, Radek (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Opava, Czech Republic, Silesian Studies in English 2009, od s. 91-113, 23 s. 2011.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00062225
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7248-622-9
UT WoS 000291630800008
Klíčová slova česky výroční zprávy; Business English; dynamické sloveso; žánr; sémantika; statické sloveso; syntakticko-sémantické vlastnosti; sémantické třídy sloves
Klíčová slova anglicky annual reports; Business English; dynamic verb; genre; semantics; stative verb; syntactico-semantic properties; verb semantic classes
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Radek Vogel, Ph.D., učo 33061. Změněno: 18. 3. 2013 15:11.
Anotace
The verbs used in text and tabular sections of company annual reports display a notable tendency towards repetitiveness and their repertory also seems to be rather limited. However, different semantic categories as well as grammatical forms may be identified in this genre of Business English, which makes it far from being stereotypical, especially in the non-tabular sections. The paper is based on the analysis of a corpus of several company annual reports, focusing on the semantic traits of verbs used there, proportions between their occurrences in dynamic vs. stative functions, active vs. passive forms, variety of tenses, etc.
Anotace česky
Slovesa užívaná v textových a tabulkových oddílech firemních výročních zpráv vykazují zjevnou tendenci k opakovanosti a také jejich repertoár se zdá být spíše omezený. Nicméně, v tomto žánru obchodní angličtiny lze identifikovat různé sémantické kategorie i gramatické formy, což ho zdaleka nečiní tak stereotypním, zvláště v netabelizovaných pasážích. Příspěvek je založen na analýze korpusu několika firemních výročních zpráv a zaměřuje se na sémantické rysy zde používaných sloves, poměry mezi jejich výskytem v dynamické a statické roli, v aktivním a pasivním tvaru, v různých slovesných časech atd.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 03:47