HATLAPATKA, Radim. JBIG2 Supported by OCR. In Petr Sojka, Michael Kohlhase. DML 2012: Towards a Digital Mathematics Library. Brno: Masaryk University, 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name JBIG2 Supported by OCR
Name in Czech JBIG2 s podporou OCR
Authors HATLAPATKA, Radim.
Edition Brno, DML 2012: Towards a Digital Mathematics Library, 2012.
Publisher Masaryk University
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) jbig2enc; JBIG2; optimalizace PDF; komprese; DML; OCR; pdfJbIm; DML-CZ; EuDML
Keywords in English jbig2enc; JBIG2; PDF size optimization; compression; DML; OCR; pdfJbIm; DML-CZ; EuDML
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Michal Růžička, Ph.D., učo 143424. Changed: 8/12/2012 15:51.
Abstract
Digital Mathematical libraries contain a large volume of PDF documents containing scanned text. In this paper, we describe how this documents can be compressed and thus provide them more effectively to the users. We introduce a JBIG2 standard for compressing bitonal images such as scanned text and we discuss issues if OCR is used for improving the compression ratio of jbig2enc open-source encoder. For this purpose, we have designed API for using OCR in jbig2enc which we describe in this paper together with already achieved results.
Abstract (in Czech)
Digitální matematické knihovnz obsahují velké množství PDF dokumentů obsahujících skenovaný text. V tomto článku popisujeme, jakým způsobem mohou být takové dokumenty komprimovány, a tím pádem poskytovány uživateli efektivnější cestou. Za tímto účelem představujeme JBIG2 standard pro kompresi bitonálních obrázků (např. naskenovaný text) a diskutujeme přínosy a problémy použití OCR za účelem zvýšení komprese volně šiřitelného jbig2enc enkodéru. Za tímto účelem jsme navrhli a implementovali rozhraní pro používání OCR v jbig2enc enkodéru, které zde popisujeme spolu s předběžnými výsledky.
Links
LA09016, research and development projectName: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Acronym: ERCIM)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Czech Republic membership in the European Research Consortium for Informatics and Mathematics
250503, interní kód MUName: The European Digital Mathematics Library (Acronym: EuDML)
Investor: European Union
PrintDisplayed: 16/7/2024 04:26