BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Příprava učitelů pro inkluzivní vzdělávání ve středních školách (Preparing Teachers for Inclusive Education in Secondary Schools). In Lechta, V. (ed.). Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. 1. vydání. Bratislava: PhDr. Milan Štefanko - IRIS, Bratislava, 2012. p. 301-315. ISBN 978-80-89256-89-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Příprava učitelů pro inkluzivní vzdělávání ve středních školách
Name in Czech Příprava učitelů pro inkluzivní vzdělávání ve středních školách
Name (in English) Preparing Teachers for Inclusive Education in Secondary Schools
Authors BARTOŇOVÁ, Miroslava (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Marie VÍTKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Bratislava, Lechta, V. (ed.). Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. p. 301-315, 15 pp. 2012.
Publisher PhDr. Milan Štefanko - IRIS, Bratislava
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062235
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-89256-89-1
Keywords (in Czech) příprava učitelů inkluzivní vzdělávání střední školy odborné předměty žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Keywords in English inclusive education teacher training; secondary school; vocational subjects; pupils with special educational needs
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., učo 5643. Changed: 28. 3. 2013 08:53.
Abstract
Kapitola je zaměřena na problematiku přípravy učitelů pro inkluzivní vzdělávání na středních školách se zaměřením na učitelství odborných předmětů. Obsahuje analýzu pojmu inkluzivní vzdělávání z vývojového hlediska u nás i v zahraničí. Dále představuje realizované výzkumné aktivity.
Abstract (in English)
The chapter focuses on the issue of teacher training for inclusive education in secondary schools with a focus on teaching vocational subjects. Contains an analysis of the concept of inclusive education from a developmental point of view in this country and abroad. Further research activity is realized.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 6. 7. 2022 04:38