ŠVANDOVÁ, Kateřina and Milan KUBIATKO. Faktory ovlivňující postoje studentů gymnázií k vyučovacímu předmětu chemie (Factors Influencing the Secondary School Students Attitudes to Chemistry). Scientia in Educatione. 2012, vol. 3, No 2, p. 65-78. ISSN 1804-7106.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Faktory ovlivňující postoje studentů gymnázií k vyučovacímu předmětu chemie
Name (in English) Factors Influencing the Secondary School Students Attitudes to Chemistry
Authors ŠVANDOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Milan KUBIATKO (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Scientia in Educatione, 2012, 1804-7106.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062243
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) chemie; dotazník; postoje; studenti gymnázií
Keywords in English chemistry; questionnaire; attitudes; grammar school students
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD., učo 108312. Changed: 8. 3. 2013 13:55.
Abstract
Předkládaná studie je zaměřena na výzkum postojů studentů českých gymnázií k vyučovacímu předmětu chemie. Klade si za cíl zjistit zejména rozdíl v postojích z hlediska pohlaví, navštěvovaného ročníku a oblíbeného předmětu. Jako výzkumný nástroj byl použit dotazník s pětistupňovými škálovanými položkami Likertova typu, který byl administrován 552 studentům čtyř českých gymnázií. Pomocí faktorové analýzy byly položky rozděleny do čtyř kategorií: 1. Významnost chemie, 2. Oblíbenost a náročnost chemie, 3. Chemické pomůcky a laboratorní experimenty, 4. Zájem o chemii. Celkové skóre postojové části indikovalo neutrální postoj studentů k vyučovacímu předmětu chemie. Mezi chlapci a dívkami byl rozdíl ve skóre ve prospěch chlapců, s pozitivním postojem, a to v porovnání s dívkami, které již chemii vnímají neutrálně. Studenti prvního ročníku vnímají chemii neutrálně, s narůstajícím věkem studentů je patrný pokles, kdy se postoje k chemii stávají negativními, a to jak u studentů druhého, tak i třetího ročníku. V závěru jsou navrženy možnosti dalšího směřování výzkumu v této oblasti.
Abstract (in English)
The study is focused on the investigation of students attitudes to the subject of Chemistry on Czech secondary grammar schools. The partial aims are to find out differences between results with respect to gender, year of study and favourite subject. A questionnaire with 5-point Likert type items was used as a research tool. The sample size contained 552 Czech secondary grammar school students. By factor analysis the items were distributed into four categories: 1. The relevance of chemistry, 2. Popularity and difficulty of chemistry, 3. Chemical aids and laboratory experiments, 4. Interest in chemistry. The overall score indicated neutral students’ attitudes toward chemistry. There was a statistically significant difference between boys and girls. Boys achieved higher score in comparison with girls. Boys perceived chemistry positively and girls neutrally. The youngest students perceived chemistry positively, others had neutral attitude toward chemistry. The conclusion includes further possibilities of research in this area.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Faktory_ovlivnujici_postoje_studentu.pdf   File version Gažová, K. 11. 12. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1077791/Faktory_ovlivnujici_postoje_studentu.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1077791/Faktory_ovlivnujici_postoje_studentu.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1077791/Faktory_ovlivnujici_postoje_studentu.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1077791/Faktory_ovlivnujici_postoje_studentu.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 11. 12. 2012 08:15

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person PaedDr. Milan Kubiatko, PhD., učo 108312
  • a concrete person PhDr. Kateřina Gažová, učo 67607
Attributes
 

Faktory_ovlivnujici_postoje_studentu.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1077791/Faktory_ovlivnujici_postoje_studentu.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1077791/Faktory_ovlivnujici_postoje_studentu.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
291,4 KB
Hash md5
deb2d5abf351fa47399c66cdb730cec7
Uploaded/Created
Tue 11. 12. 2012 08:15

Faktory_ovlivnujici_postoje_studentu.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1077791/Faktory_ovlivnujici_postoje_studentu.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1077791/Faktory_ovlivnujici_postoje_studentu.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
42,1 KB
Hash md5
7e1b0cbb548088f9729ccfcc1a6e4978
Uploaded/Created
Tue 11. 12. 2012 08:16
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 21. 5. 2022 22:15