VLČEK, Petr, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Jiří NYKODÝM. Komparace vzdělávacího obsahu tělesné výchovy z hlediska sportovních a pohybových her ve vybraných zemích. In Jaromír Votík, Luboš Charvát. Hry 2012. Západočeská univerzita. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 88-100. ISBN 978-80-261-0160-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Komparace vzdělávacího obsahu tělesné výchovy z hlediska sportovních a pohybových her ve vybraných zemích
Název anglicky A comparison of physical education curricula concerning the sport a physical acitivity games in selected coutries
Autoři VLČEK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Jaroslav VRBAS (203 Česká republika, domácí), Marek TRÁVNÍČEK (203 Česká republika, domácí) a Jiří NYKODÝM (203 Česká republika, domácí).
Vydání Západočeská univerzita. Plzeň, Hry 2012, od s. 88-100, 13 s. 2012.
Nakladatel Západočeská univerzita v Plzni
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062248
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-261-0160-4
Klíčová slova česky Tělesná výchovy; komparace; hry; Německo; USA; Česká republika
Klíčová slova anglicky Physical Education; Comparison; Games; Germany; USA; Czech Republic
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 12. 4. 2013 17:30.
Anotace
Uvedený příspěvek je věnován srovnání vzdělávacího obsahu tělesné výchovy z hlediska sportovních her ve Spojených státech amerických, Německé spolkové republice a České republice. Autoři si kladou za cíl seznámit čtenáře s využitím metody komparace v pedagogické kinantropologii. Provádí srovnávací studii vzdělávacích dokumentů ve jmenovaných zemích se zaměřením na vzdělávací oblast Člověk a zdraví (tedy vzdělávací obory Výchova ke zdraví a Tělesná výchova) a jim odpovídajícím vzdělávacím oblastem ve vybraných zemích. Cílem příspěvku je porovnání toho, jak si autoři vzdělávacích dokumentů porovnávaných zemí všímají oblasti sportovních her.
Anotace anglicky
The text deals with the comparison of physical education curricula in selectad coutries. The authors focus on the conception of the physical education documents, specificly the approach to the games planning , in German, American and Czech documents.
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 20:58