FOLTOVÁ, Lucie a Roman HYTYCH. Hra „Na pošťáka“ jako příklad terapeutické intervence v rámci skupinové psychoterapie s dospívajícími. Psychoterapie. Brno: FSS MU, 2012, roč. 6, č. 3, s. 192-201. ISSN 1802-3983.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hra „Na pošťáka“ jako příklad terapeutické intervence v rámci skupinové psychoterapie s dospívajícími
Název anglicky „Playing Postman“ Game as an Example of Therapeutic Intervention in the Group Psychotherapy Setting with Adolescents
Autoři FOLTOVÁ, Lucie (203 Česká republika, garant) a Roman HYTYCH (203 Česká republika, domácí).
Vydání Psychoterapie, Brno, FSS MU, 2012, 1802-3983.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00057912
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky terapeutické intervence, skupinová psychoterapie, poruchy chování, adolescenti, zpětná vazba
Klíčová slova anglicky therapeutic interventions; group psychotherapy; conduct disorder; adolescents; feedback
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Roman Hytych, Ph.D., učo 8818. Změněno: 11. 12. 2012 14:21.
Anotace
Cílem našeho příspěvku je přiblížit možnosti psychoterapeutické skupinové práce s populací adolescentů. Teoretická část se věnuje relevantním charakteristikám období dospívání a současně se zabývá vhodností využití skupinových terapeutických intervencí a jejich specifiky v rámci práce s touto populací. Následuje popis konkrétní intervence ověřené v praxi, zaměřené na nácvik poskytování zpětné vazby, která však rozvíjí i další psychosociální kompetence. V závěru práce je popsáno další využití této techniky, její limity i možná rizika.
Anotace anglicky
The aim of our paper is to outline possibilities of the group psychotherapy with adolescent population. In theoretical part, the paper deals with relevant characteristics of the adolescence stage along with applicability of group therapeutic interventions and specifics in the work with this population. Then it describes a particular example of intervention aimed to practise of providing feedback and developing further psychosocial skills. Conclusion deals with additional applications of this technique, its limits and potential risks.
Návaznosti
GAP407/11/0141, projekt VaVNázev: Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 10:05