NAVRÁTIL, Vladislav and Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Podpora fyzikálně nadaných studentů (Support of students gifted in physics). In University of Defence. XXX International Colloquium on the Management of Educational Process:Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. I. University of Defence: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2012. p. 44-49. ISBN 978-80-7231-865-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podpora fyzikálně nadaných studentů
Name in Czech Podpora fyzikálně nadaných studentů
Name (in English) Support of students gifted in physics
Authors NAVRÁTIL, Vladislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jana ŠKRABÁNKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition I. University of Defence, XXX International Colloquium on the Management of Educational Process:Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM, p. 44-49, 6 pp. 2012.
Publisher University of Defence, Faculty of Economics and Management
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062251
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7231-865-0
Keywords (in Czech) Motivace; přírodovědně nadaní žáci; exkurze; CERN.
Keywords in English Motivation; students gifted in natural sciences; excursion; CERN.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., učo 129. Changed: 28. 3. 2013 12:41.
Abstract
V našem příspěvku se budeme zabývat nadstandardní motivací přírodovědně nadaných žáků. Jednou z možností je pořádání exkurzí do atraktivních míst. My jsme si zvolili exkurzi do CERNu a setkali jsme se s obrovským zájmem těchto fyzikálně nadaných studentů. Tuto zkušenost ve svém příspěvku popisujeme.Práce je součástí výzkumu, jehož cílem je zmapování zájmu žáků středních škol a studentů vysokých škol o projektovou výuku.
Abstract (in English)
In our contribution we will concentrate on extra motivation of students gifted in natural sciences. One of the possibilities is organizing educational excursions to attractive destinations. We have chosen an excursion to CERN and we have met enormous enthusiasm from the part of students gifted in physics. In our contribution we are describing our experience with this kind of excursion. Our work is a part of research concerning of interest pupils and students in project education.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 19:51