NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Radon and Environment as a Motivation in Studying Physics. In University of Defence. XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. I. University of Defence, Brno: Faculty of Economics and Management, University of Defence, Brno, 2012. s. 126-131. ISBN 978-80-7231-865-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Radon and Environment as a Motivation in Studying Physics
Název česky Radon a životní prostředí jako motivace ve výuce fyziky
Autoři NAVRÁTIL, Vladislav (203 Česká republika, garant, domácí) a Jiřina NOVOTNÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání I. University of Defence, Brno, XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM, od s. 126-131, 6 s. 2012.
Nakladatel Faculty of Economics and Management, University of Defence, Brno
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062253
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7231-865-0
Klíčová slova česky radon; radioaktivní rozpad; měření; motivace; nadaní studenti; projektová výuka
Klíčová slova anglicky radon; radioactive decay; measurements; motivation; gifted students; project education
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., učo 129. Změněno: 28. 3. 2013 12:44.
Anotace
Nowadays, in times characterized by decreasing interest of young generation in studying of physics and chemistry plays reading role motivation. It is well known that interest of pupils and students can be awaked by their own research of interesting phenomena. The typical example of such phenomenon can be measurement of radon concentration in the air and water. At the Department of Physics, Faculty of Education Masaryk University there is such opportunity. Students at the Department have measured the concentration of radon and its progeny in many parts of Moravia.Our work is the result of such research done in this country.
Anotace česky
V současné době, charakterizované klesajícím zájmem mladé generace o studium zejména fyziky a chemie, hraje důležitou roli motivace. Každému učiteli je známo, že zájem žáků a studentů může být vzbuzen možností zkoumání zajímavých jevů. Typickým příkladem takového zajímavého projektu může být měření koncentrace radonu ve vzduchu a vodě. Na Katedře fyziky Pedagogické fakulty Masarykovy University mají studenti možnost v rámci svých projektů konat taková měření. Předložená práce je výzkumného charakteru -uvádí výsledky měření koncentrace radonu v různých částech Moravy.
VytisknoutZobrazeno: 2. 7. 2022 01:01