Informační systém MU
NAVRÁTIL, Vladislav and Jiřina NOVOTNÁ. Radon and Environment as a Motivation in Studying Physics. In University of Defence. XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. I. University of Defence, Brno: Faculty of Economics and Management, University of Defence, Brno, 2012. p. 126-131. ISBN 978-80-7231-865-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Radon and Environment as a Motivation in Studying Physics
Name in Czech Radon a životní prostředí jako motivace ve výuce fyziky
Authors NAVRÁTIL, Vladislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiřina NOVOTNÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition I. University of Defence, Brno, XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM, p. 126-131, 6 pp. 2012.
Publisher Faculty of Economics and Management, University of Defence, Brno
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062253
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7231-865-0
Keywords (in Czech) radon; radioaktivní rozpad; měření; motivace; nadaní studenti; projektová výuka
Keywords in English radon; radioactive decay; measurements; motivation; gifted students; project education
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., učo 129. Changed: 28. 3. 2013 12:44.
Abstract
Nowadays, in times characterized by decreasing interest of young generation in studying of physics and chemistry plays reading role motivation. It is well known that interest of pupils and students can be awaked by their own research of interesting phenomena. The typical example of such phenomenon can be measurement of radon concentration in the air and water. At the Department of Physics, Faculty of Education Masaryk University there is such opportunity. Students at the Department have measured the concentration of radon and its progeny in many parts of Moravia.Our work is the result of such research done in this country.
Abstract (in Czech)
V současné době, charakterizované klesajícím zájmem mladé generace o studium zejména fyziky a chemie, hraje důležitou roli motivace. Každému učiteli je známo, že zájem žáků a studentů může být vzbuzen možností zkoumání zajímavých jevů. Typickým příkladem takového zajímavého projektu může být měření koncentrace radonu ve vzduchu a vodě. Na Katedře fyziky Pedagogické fakulty Masarykovy University mají studenti možnost v rámci svých projektů konat taková měření. Předložená práce je výzkumného charakteru -uvádí výsledky měření koncentrace radonu v různých částech Moravy.
Displayed: 4. 7. 2022 08:39