OURODA, Karel. Přednáška: Hliněná armáda (A lecture: Terracotta Army). In Přednáška v muzeu v rámci speciální akce. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přednáška: Hliněná armáda
Name in Czech Přednáška: Hliněná armáda
Name (in English) A lecture: Terracotta Army
Authors OURODA, Karel.
Edition Přednáška v muzeu v rámci speciální akce, 2012.
Other information
Type of outcome Requested lectures
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Terakotová armáda, Císař Qing Shuandi, Xi-an, Yang Zhifa, muzeum v přírodě
Keywords in English Terracotta Army, the Emperor Qing Shuandi, Xi-an, Yang Zhifa, museum
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D., učo 29323. Changed: 19. 3. 2013 16:11.
Abstract
Daná přednáška se zabývala problematikou antropologicko – stavební památky staré přes 2000 let. Přednáška byla opatřena powerpointovou prezentací s nejdůležitějšími daty o třech nalezištích nedaleko města Xi An a podrobnostmi o dobovém zařazení jejího vzniku. Dále také byl pro potřebu přednášky zpracován cca půlhodinový dokumentární film v anglickém jazyce s podrobným vyobrazením nalezišť, z nichž se sestává Muzeum terakotové armády. Film obsahuje také krátké porovnání měst Beijing a Xi An. Přednáška, která proběhla na vyžádání Muzea Žarošice, se konala dne 17.8.2012 v rámci víkendového cyklu „OSLAVA HLÍNY – OSLAVA ŽIVOTA“
Abstract (in Czech)
Daná přednáška se zabývala problematikou antropologicko – stavební památky staré přes 2000 let. Přednáška byla opatřena powerpointovou prezentací s nejdůležitějšími daty o třech nalezištích nedaleko města Xi An a podrobnostmi o dobovém zařazení jejího vzniku. Dále také byl pro potřebu přednášky zpracován cca půlhodinový dokumentární film v anglickém jazyce s podrobným vyobrazením nalezišť, z nichž se sestává Muzeum terakotové armády. Film obsahuje také krátké porovnání měst Beijing a Xi An. Přednáška, která proběhla na vyžádání Muzea Žarošice, se konala dne 17.8.2012 v rámci víkendového cyklu „OSLAVA HLÍNY – OSLAVA ŽIVOTA“
Abstract (in English)
The lecture dealt with the issue of anthropological - monuments over 2000 years old. The lecture was equipped with PowerPoint presentations with the most important data about three deposits near the city of Xi An and details of the inclusion of contemporary creation. They also need to be prepared lectures about half an hour documentary film in English with a detailed depiction of the deposits, which consists of the Terracotta Army Museum. The film also includes a brief comparison of urban Beijing and Xi An. Lecture held at the request of the Museum Žarošice, held on 17 August 2012 in the weekend series "CELEBRATION OF CLAY - CELEBRATION OF LIFE"
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:36