NAVRÁTIL, Vladislav and Jiřina NOVOTNÁ. Povrchové napětí jako motivační prvek ve výuce fyziky (Surface Tension as Motivation in Physics Tuition). In Vysoká škola báňská - Technická Universita Ostrava. Sborník z 21. semináře "Moderní matematické metody v inženýrství". I. VŠB TU Ostrava: Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB TU Ostrava, 2012. p. 95-101. ISBN 978-80-248-2883-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Povrchové napětí jako motivační prvek ve výuce fyziky
Name in Czech Povrchové napětí jako motivační prvek ve výuce fyziky
Name (in English) Surface Tension as Motivation in Physics Tuition
Authors NAVRÁTIL, Vladislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiřina NOVOTNÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition I. VŠB TU Ostrava, Sborník z 21. semináře "Moderní matematické metody v inženýrství" p. 95-101, 7 pp. 2012.
Publisher Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB TU Ostrava
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062255
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-248-2883-1
Keywords (in Czech) Motivace; fyzika; povrchové napětí; povrchová energie; nadaní žáci
Keywords in English Motivation; Physics; Surface Tension; Surface Energy; Gifted Pupils
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 12. 4. 2013 10:19.
Abstract
V současné době, charakterizované klesajícím zájmem mladé generace o přírodní vědy fyziku a chemii, hraje významnou roli motivace. Ta se týká všech žáků, včetně nadaných. Předložená práce může sloužit jako inspirace pro projektovou práci z oblasti na rozhraní fyziky a chemie a týká se povrchového napětí kapalin (povrchové energie pevných látek).Práce je součástí výzkumu, jehož cílem je zmapování zájmu studentů o projektovou výuku.
Abstract (in English)
In present times characterised by decreasing interest of young generation in physics and chemistry, plays an important role motivation. It concerns all pupils, including gifted ones. Our contribution can be an inspiration for project work in physics and chemistry. It deals with surface tension of liquids (surface energy of solids) and it is the part of research concerning of students interest in project education.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 05:33