MINÁŘOVÁ, Eva. Nábožensky motivované metafory v komunikaci češtinou (zvl. v žurnalistice, ve společenské a politické rétorice a v běžné řeči). In Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung őffentlicher Diskurse. Georg Olms Verlag. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2012. s. 185-196. ISBN 978-3-487-14821-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nábožensky motivované metafory v komunikaci češtinou (zvl. v žurnalistice, ve společenské a politické rétorice a v běžné řeči)
Název česky Nábožensky motivované metafory v komunikaci češtinou (zvl. v žurnalistice, ve společenské a politické rétorice a v běžné řeči)
Název anglicky Religiously Inspired Metaphers in the Czech Communication (Especially in Journalistic, Common and Political Rhetorics and in the Everyday Communication)
Autoři MINÁŘOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Georg Olms Verlag. Hildesheim, Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung őffentlicher Diskurse, od s. 185-196, 12 s. 2012.
Nakladatel Georg Olms Verlag
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062269
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-3-487-14821-2
Klíčová slova česky církevní frazémy; metafora; přirovnání; rétorika; žurnalistika
Klíčová slova anglicky scriptual phrases; metapher; rhetorics; comparison; journalistics
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 20. 1. 2013 14:45.
Anotace
V komunikaci češtinou se vyskytuje velké množství církevních frazémů, biblických metaforických vyjádření a přirovnání, nábožensky motivovaných metafor, ale převážná část z nich „žije“ jen v pasivní slovní zásobě. Do běžně mluvené komunikace pronikly tyto jazykové prostředky v poměrně omezeném počtu, větší výskyt pak nacházíme v psané žurnalistice a v rétorice. Církevní frazémy a biblismy se převážně vyskytují v modifikované podobě, obměněné substitucí některých lexémů.
Anotace anglicky
There is a lot of church phrases, scriptual methaphers and comparisons, religiously inspired methaphers in comtemporary Czech communication. Most of them are the part of the "passive" vocabulary. The religiously inspired phrases, metaphers and comparisons are used only restricted in the everyday communication, more of them are in the written journalistic texts and in the rhetorics. Church and scriptual phrases are used in modified form, with substituion of some words.
VytisknoutZobrazeno: 4. 12. 2022 13:11