MINÁŘOVÁ, Eva. Nábožensky motivované metafory v komunikaci češtinou (zvl. v žurnalistice, ve společenské a politické rétorice a v běžné řeči) (Religiously Inspired Metaphers in the Czech Communication (Especially in Journalistic, Common and Political Rhetorics and in the Everyday Communication)). In Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung őffentlicher Diskurse. Georg Olms Verlag. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2012. p. 185-196. ISBN 978-3-487-14821-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nábožensky motivované metafory v komunikaci češtinou (zvl. v žurnalistice, ve společenské a politické rétorice a v běžné řeči)
Name in Czech Nábožensky motivované metafory v komunikaci češtinou (zvl. v žurnalistice, ve společenské a politické rétorice a v běžné řeči)
Name (in English) Religiously Inspired Metaphers in the Czech Communication (Especially in Journalistic, Common and Political Rhetorics and in the Everyday Communication)
Authors MINÁŘOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Georg Olms Verlag. Hildesheim, Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung őffentlicher Diskurse, p. 185-196, 12 pp. 2012.
Publisher Georg Olms Verlag
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062269
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-3-487-14821-2
Keywords (in Czech) církevní frazémy; metafora; přirovnání; rétorika; žurnalistika
Keywords in English scriptual phrases; metapher; rhetorics; comparison; journalistics
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Changed: 20. 1. 2013 14:45.
Abstract
V komunikaci češtinou se vyskytuje velké množství církevních frazémů, biblických metaforických vyjádření a přirovnání, nábožensky motivovaných metafor, ale převážná část z nich „žije“ jen v pasivní slovní zásobě. Do běžně mluvené komunikace pronikly tyto jazykové prostředky v poměrně omezeném počtu, větší výskyt pak nacházíme v psané žurnalistice a v rétorice. Církevní frazémy a biblismy se převážně vyskytují v modifikované podobě, obměněné substitucí některých lexémů.
Abstract (in English)
There is a lot of church phrases, scriptual methaphers and comparisons, religiously inspired methaphers in comtemporary Czech communication. Most of them are the part of the "passive" vocabulary. The religiously inspired phrases, metaphers and comparisons are used only restricted in the everyday communication, more of them are in the written journalistic texts and in the rhetorics. Church and scriptual phrases are used in modified form, with substituion of some words.
PrintDisplayed: 30. 3. 2023 04:14