MINÁŘOVÁ, Eva. Stylizační a funkční specifičnosti shodných atributů v žurnalistické komunikaci. Burkhardt, Hanna, Hammel, Robert, Ľaziňski, Marek (eds.) Sprache im Kulturkontext. Berliner Slawistische Arbeiten 39. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2012, roč. 39, č. 1, s. 99-106. ISSN 1430-192X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stylizační a funkční specifičnosti shodných atributů v žurnalistické komunikaci.
Název česky Stylizační a funkční specifičnosti shodných atributů v žurnalistické komunikaci.
Název anglicky Special Style and Functional Character of the Congruent Attribute in Journalistic Texts
Autoři MINÁŘOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Burkhardt, Hanna, Hammel, Robert, Ľaziňski, Marek (eds.) Sprache im Kulturkontext. Berliner Slawistische Arbeiten 39, Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2012, 1430-192X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062270
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky congruent attribute; specifical character of congruent attribute; enliving; condensation of utterance; expressivity
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 13. 12. 2012 14:13.
Anotace
Předmětem výzkumu byly stylové a funkční specifičnosti shodných atributů v textech české žurnalistické komunikace. Specifičnost spočívá jednak v nově utvořených typech atributů a v jejich neobvyklém spojení se substantivem, jednak v jejich osobité komunikační funkci, kterou v žurnalistických textech plní. Jde především o následující komunikační funkce: kondenzační, aktualizační, funkce působící expresivitu vyjádření, představující obraznost sdělení, intertextovost aj.
Anotace anglicky
The treatise is focused to the stylish and functional character of the congruent attributes in the Czech journalistic texts. The specifical character lies in the freshly created types of attributes, in their special communicative function in the texts, in unusuall connection with substantives. Their function is: enliving, syntactical condensation, expressive, intertextuality...
VytisknoutZobrazeno: 6. 2. 2023 20:08