MINÁŘOVÁ, Eva. Stylizační a funkční specifičnosti shodných atributů v žurnalistické komunikaci. (Special Style and Functional Character of the Congruent Attribute in Journalistic Texts). Burkhardt, Hanna, Hammel, Robert, Ľaziňski, Marek (eds.) Sprache im Kulturkontext. Berliner Slawistische Arbeiten 39. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2012, vol. 39, No 1, p. 99-106. ISSN 1430-192X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stylizační a funkční specifičnosti shodných atributů v žurnalistické komunikaci.
Name in Czech Stylizační a funkční specifičnosti shodných atributů v žurnalistické komunikaci.
Name (in English) Special Style and Functional Character of the Congruent Attribute in Journalistic Texts
Authors MINÁŘOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Burkhardt, Hanna, Hammel, Robert, Ľaziňski, Marek (eds.) Sprache im Kulturkontext. Berliner Slawistische Arbeiten 39, Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2012, 1430-192X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062270
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English congruent attribute; specifical character of congruent attribute; enliving; condensation of utterance; expressivity
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Changed: 13. 12. 2012 14:13.
Abstract
Předmětem výzkumu byly stylové a funkční specifičnosti shodných atributů v textech české žurnalistické komunikace. Specifičnost spočívá jednak v nově utvořených typech atributů a v jejich neobvyklém spojení se substantivem, jednak v jejich osobité komunikační funkci, kterou v žurnalistických textech plní. Jde především o následující komunikační funkce: kondenzační, aktualizační, funkce působící expresivitu vyjádření, představující obraznost sdělení, intertextovost aj.
Abstract (in English)
The treatise is focused to the stylish and functional character of the congruent attributes in the Czech journalistic texts. The specifical character lies in the freshly created types of attributes, in their special communicative function in the texts, in unusuall connection with substantives. Their function is: enliving, syntactical condensation, expressive, intertextuality...
PrintDisplayed: 2. 12. 2022 21:32