MALLÁTOVÁ, Naďa, Jan HABER and Jan MUŽÍK. Rezistence Aspergillus fumigatus k azolovým derivátům (Resistence of Aspergillus fumigates to azole-based antimycotics). Postgraduální medicína. 2012, vol. 14, S5, p. 39-44. ISSN 1212-4184.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rezistence Aspergillus fumigatus k azolovým derivátům
Name (in English) Resistence of Aspergillus fumigates to azole-based antimycotics
Authors MALLÁTOVÁ, Naďa (203 Czech Republic, guarantor), Jan HABER (203 Czech Republic) and Jan MUŽÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Postgraduální medicína, 2012, 1212-4184.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00062275
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English azole-based antimycotics; resistance
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 19. 2. 2013 13:22.
Abstract
Aspergillus fumigatus je nejvýznamnějším původcem mykotických onemocnění u člověka. Publikace popisuje příčiny rezistence tohoto organismu k azolovým derivátům.
Abstract (in English)
Aspergillus fumigatus is the most signifiant cause of mycotic diseases in humus. The publication describes causes of resistence of this organism to azole-based antimycotics.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 22:41