KOPFOVÁ, Alena. Znalosti z pohledu strategického managementu. In Znalosti pro tržní praxi 2012 : Sborník z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II., 2012. s. 201-205. ISBN 978-80-87533-04-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Znalosti z pohledu strategického managementu
Název anglicky Knowledge from the perspective of strategic management
Autoři KOPFOVÁ, Alena (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Olomouc, Znalosti pro tržní praxi 2012 : Sborník z mezinárodní vědecké konference, od s. 201-205, 5 s. 2012.
Nakladatel Societas Scientiarum Olomucensis II.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/12:00062286
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-87533-04-8
UT WoS 000327205300025
Klíčová slova česky strategie; strategický management; znalost; znalostní management
Klíčová slova anglicky strategy; strategic management; knowledge; knowledge management
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 29. 3. 2013 11:14.
Anotace
Vývoj strategického managementu je možné rozdělit do několika fází, v posledních letech převládají názory, že samotné uplatňování strategického managementu by mělo být doplněno úvahami o inovacích a znalostech. Příspěvek se zabývá především touto poslední vývojovou fází strategického managementu, ve které se odráží právě i poznatky znalostního managementu. Také uvažuje nad tím, jaké znalosti jsou nutné před vypracováním strategie, při jejím zpracovávání i pro její implementaci.
Anotace anglicky
Development of strategic management can be divided into several phases, in recent years is dominated considering that the application of strategic management should be complemented by reflections on the innovation and knowledge. This paper deals mainly with this latest development phase of strategic management, which is reflected just knowledge and knowledge management. It thinks also about what knowledge is needed before drawing up a strategy during the processing and for its implementation.
VytisknoutZobrazeno: 2. 2. 2023 19:56