Informační systém MU
KOPFOVÁ, Alena. Znalosti z pohledu strategického managementu (Knowledge from the perspective of strategic management). In Znalosti pro tržní praxi 2012 : Sborník z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II., 2012. p. 201-205. ISBN 978-80-87533-04-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Znalosti z pohledu strategického managementu
Name (in English) Knowledge from the perspective of strategic management
Authors KOPFOVÁ, Alena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Olomouc, Znalosti pro tržní praxi 2012 : Sborník z mezinárodní vědecké konference, p. 201-205, 5 pp. 2012.
Publisher Societas Scientiarum Olomucensis II.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00062286
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-87533-04-8
UT WoS 000327205300025
Keywords (in Czech) strategie; strategický management; znalost; znalostní management
Keywords in English strategy; strategic management; knowledge; knowledge management
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 29. 3. 2013 11:14.
Abstract
Vývoj strategického managementu je možné rozdělit do několika fází, v posledních letech převládají názory, že samotné uplatňování strategického managementu by mělo být doplněno úvahami o inovacích a znalostech. Příspěvek se zabývá především touto poslední vývojovou fází strategického managementu, ve které se odráží právě i poznatky znalostního managementu. Také uvažuje nad tím, jaké znalosti jsou nutné před vypracováním strategie, při jejím zpracovávání i pro její implementaci.
Abstract (in English)
Development of strategic management can be divided into several phases, in recent years is dominated considering that the application of strategic management should be complemented by reflections on the innovation and knowledge. This paper deals mainly with this latest development phase of strategic management, which is reflected just knowledge and knowledge management. It thinks also about what knowledge is needed before drawing up a strategy during the processing and for its implementation.
Displayed: 8. 2. 2023 00:46