ŠRÁMEK, Rudolf. Na hranici onomastiky a dialektologie (na příkladě pojmenování vdaných žen ve slezském nářečí). Sprache im Kulturkontakt.Festschrift für Alicja Nagórko. Berliner Slawistische Arbeiten. Frankfurt am Main: P.Lang Intern. Verlag der Wissenschaften, 2012, roč. 39, č. 1, s. 153-160. ISSN 1430-192X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Na hranici onomastiky a dialektologie (na příkladě pojmenování vdaných žen ve slezském nářečí)
Název česky Na hranici onomastiky a dialektologie (na příkladě pojmenování vdaných žen ve slezském nářečí)
Název anglicky Between Onomastics and Dialectology (Illustrated by Naming of married women in the Silesian dialect
Autoři ŠRÁMEK, Rudolf (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sprache im Kulturkontakt.Festschrift für Alicja Nagórko. Berliner Slawistische Arbeiten, Frankfurt am Main, P.Lang Intern. Verlag der Wissenschaften, 2012, 1430-192X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062287
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky onomastics; relation between onomastics and dialectology; names of married women; Czech dialects
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 23. 1. 2013 13:04.
Anotace
Konstituování dialektologie a onomastiky jako vědeckých oborů neproběhlo v 2. polovině 19. století časově synchronně. Zatímco dialektologie vyrostla z filologického pozitivizmu a ze širokého zájmu o lidovou kultura, zájem o propria se velmi často formoval na okraji filologie nebo etymologie a věd historických, geografických aj. České dialektologii neunikly nářeční vlastnosti proprií, jak ukazuje její trvalý zájem o tvoření pojmenování vdaných žen. Problém zkoumá jako slovotvorbu (Wortbildung), nikoli jako názvotvorbu (Namenbildung). Protiklad mezi oběma odlišnými koncepty autor zdůvodňuje argumenty z obecné onomastické teorie. Interdisciplinární postup je oboustranně prospěšný.
Anotace anglicky
The onomastics and dialectology were not formed in the same time in 2. half of 19. century. Whereas the development of the dialectology were evoked by philological positivism and by interests in the popular culture, interests in proper names were formed often in the marginal spheres of the philology, etymology, geography or history. Czech dialectology did not miss out dialectal character of proper names, evidence of it gives interest in the names of married women. It is considered as a matter forming of names (proper names), however as a matter of word forming. Author explains the difference ot the two concepts by the arguments of the general onomastic theory.
VytisknoutZobrazeno: 3. 10. 2022 20:54