Informační systém MU
ČERNOCH, Filip and Veronika ZAPLETALOVÁ. Energetická politika Evropské unie (Energy Policy of the European Union). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 156 pp. ISBN 978-80-210-6073-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Energetická politika Evropské unie
Name (in English) Energy Policy of the European Union
Authors ČERNOCH, Filip (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Veronika ZAPLETALOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 156 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00062293
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-6073-9
Keywords (in Czech) Energetická politika; Evropská unie; energetická bezpečnost; evropská komise
Keywords in English Energy Policy; European Union; energy security; European Commission
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 18. 2. 2013 16:28.
Abstract
Kniha Energetická bezpečnost Evropské unie se zaměřuje na jednu z nejrychleji se rozvíjejících oblastí Evropské unie. Energetika tradičně patří k velmi citlivým ekonomickým i politickým tématům, proto přenos pravomocí v této oblasti z národních států na unijní instituce vzbuzuje celou řadu otázek a kontroverzí. Ambicí autorů této publikace je proto tuto velmi živou problematiku představit čtenáři v přístupné a ucelené formě. Kniha tak představuje základní otázky a témata, která s problematikou souvisejí. Počínaje historickým vývojem evropské energetiky, přes společný energetický trh, environmentální aspekty energetiky až po oblast vnějších vztahů EU s jejími dodavateli a tranzitéry energetických surovin. Publikace je určena především akademické obci, poslouží ale i širší veřejnosti, snažící se udělat si o této problematice komplexnější obrázek a získat znalost pro další studium či zamyšlení.
Abstract (in English)
The book focuses on the analysis of the European Energy Policy. This policy is one among the most rapidly developing EU areas, through which the European institutions obtain gradually more extensive power over the performance of the national energy sectors. Based on the research questions, the book is then divided into the following parts. In the first part, the authors concentrate on the historical development of the European Energy Policy in the period from the 1950s up to date. Afterwards they in the second part analyze the creation of the common EU energy market, including the discussion about the rivalry between the European Commission and monopolistically acting energy champions coming from the particular member states. This is followed by the chapter dealing with the environmental aspects of the power industry, having the authors’ attention mainly directed to the struggle against the global warming throughout the EU ETS system. The last part afterwards analyses to a detail the field of the EU external energy relations with its suppliers and transitory parties of raw energy materials. The book is recommended to the students and researchers, as well as to the wholesale public interested in the entire topic.
Links
CZ.1.07/2.2.00/15.0221, interní kód MUName: Inovace výuky na FSS MU - Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií (Acronym: Inovace výuky na KMVES)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
Displayed: 5. 7. 2022 15:07