JANČÁŘ, Luděk a Karel HASOŇ. Vyhodnocení účinnosti výuky chemie na ZŠ s využitím motivačních úloh. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Trnava: Trnavská univerzita, 2012. s. 347-351. ISBN 978-80-8082-541-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vyhodnocení účinnosti výuky chemie na ZŠ s využitím motivačních úloh
Název česky Vyhodnocení účinnosti výuky chemie na ZŠ s využitím motivačních úloh
Název anglicky Evaluation of the effectivity of the chemistry education on primary schools using motivational tasks
Autoři JANČÁŘ, Luděk (203 Česká republika, garant, domácí) a Karel HASOŇ (203 Česká republika).
Vydání Trnava, Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied, od s. 347-351, 5 s. 2012.
Nakladatel Trnavská univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062317
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-8082-541-6
Klíčová slova česky výuka; účinnost výuky; výukový systém; motivace; motivační úlohy z chemie
Klíčová slova anglicky education; effectiveness of education; educational system; motivation; motivational tasks from chemistry
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc., učo 1692. Změněno: 21. 2. 2013 12:48.
Anotace
Práce se zabývá výzkumem využití databanky motivačních chemických a interdisciplinárních zábavných úloh Škola hrou ke vzbuzení zájmu o předmět chemie a ke zvýšení účinnosti výuky chemie žáků ZŠ. Vyhodnocování efektivity výuky bylo testováno na souborech vybraných motivačních úloh (doplňovačky, hřebenovky, roháčci, buňkovky, kruhy, osmisměrky, lištovky, rébusy, otazníky, texty, kouzla) z učiva chemie ZŠ a na žácích 8. a 9. tříd ZŠ v Brně a okolí. Formou řešení úloh bylo testováno 120 žáků a bylo vyhodnocováno celkem 1440 motivačních úloh. Výsledky testování ukázaly, že úspěšnost řešení úloh, po využívání výukového systému Škola hrou ve výuce, se zvýšila v průměru o 23 %.
Anotace anglicky
This work concerns of the research of the use of the database of the motivational chemical and interdisciplinary tasks School by Play for increase of the interest of chemistry learning and for improve of the effectiveness of chemistry education of pupils in primary schools. The evaluation was carried out on the chosen types of motivational tasks (gap-fills, cell puzzles, chemical spells, etc.) and on pupils from chosen primary schools. 120 pupils were tested and 1440 motivation tasks were evaluated. Results of testing showed, that success rate of tasks solution, after the use of School by Play educational system in teaching, increased about 23 % in average.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2022 09:41