VALOVÁ, Lucie and Luděk JANČÁŘ. Internet, podcast - dotazníkové šetření (Internet, podcast - survey). In METODOLOGICKÉ OTÁZKY VÝZKUMU V DIDAKTICE CHEMIE. RESEARCH METHODOLOGY OF CHEMISTRY EDUCATION. Sborník přednášek z Mezinárodního semináře doktorského studia. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 181-185. ISBN 978-80-210-5908-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Internet, podcast - dotazníkové šetření
Name in Czech Internet, podcast - dotazníkové šetření
Name (in English) Internet, podcast - survey
Authors VALOVÁ, Lucie (203 Czech Republic) and Luděk JANČÁŘ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, METODOLOGICKÉ OTÁZKY VÝZKUMU V DIDAKTICE CHEMIE. RESEARCH METHODOLOGY OF CHEMISTRY EDUCATION. Sborník přednášek z Mezinárodního semináře doktorského studia. p. 181-185, 5 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062320
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5908-5
Keywords (in Czech) podcast; internet; vzdělávání; multimédia; dotazníkové šetření
Keywords in English podcast; internet; education; multimedia; survey
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc., učo 1692. Changed: 21. 2. 2013 12:55.
Abstract
Tato studie je součástí snahy o představení podcastu jako efektivního a moderního způsobu získávání informací pro studenty a stejně tak i jejich publikování pro pedagogy. Za tímto účelem byl proveden výzkum, spojený s dotazníkovým šetřením, zmapování situace na školách, ve kterých je podcast aplikován ve výuce chemie. Ze získaných výsledků vyplývá, že téměř všichni žáci mají jak doma, tak ve škole, přístup na internet. Nejdůležitější předpoklad pro nasazení podcastů je tedy splněn. Dále se ukázalo, že žáci jsou zvyklí internet používat i pro rozšiřování svých vědomostí. Cílová skupina je tedy z hlediska zvyklostí pro použití podcastu připravená. Stejně tak i vybavenost přenosnými zařízeními pro přehrávání podcastů je velká. Je možné tedy podcasty optimalizovat i pro tato zařízení tak, aby žáci mohli mít vzdělávací materiály neustále s sebou.
Abstract (in English)
The contribution deals with survey of the research focused on utilization of Internet for education and investigates the situation on basic schools where we are going to use podcast for teaching of chemistry. We found that the Internet is widely available and students are prepared for podcast.
PrintDisplayed: 7. 7. 2022 09:40