Informační systém MU
JANČÁŘ, Luděk a Irena JANČÁŘOVÁ. Speciální úlohy v laboratorním cvičení z analytické chemie. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Trnava: Trnavská univerzita, 2012. s. 108-113. ISBN 978-80-8082-541-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Speciální úlohy v laboratorním cvičení z analytické chemie
Název česky Speciální úlohy v laboratorním cvičení z analytické chemie
Název anglicky Special exercises in laboratory practices from analytical chemistry
Autoři JANČÁŘ, Luděk (203 Česká republika, garant, domácí) a Irena JANČÁŘOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Trnava, Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied, od s. 108-113, 6 s. 2012.
Nakladatel Trnavská univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10406 Analytical chemistry
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062323
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-8082-541-6
Klíčová slova česky analytická chemie; optimalizace podmínek; odměrná analýza; instrumentální metody; laboratorní úlohy
Klíčová slova anglicky analytical chemistry; conditions optimization; volumetry; instrumental methods; laboratory exercises
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc., učo 1692. Změněno: 6. 3. 2013 10:35.
Anotace
Byly zkoumány obsahy vybraných chemických látek (potravinářská barviva, chinin, chloridy, titrovatelné kyseliny, vinná kyselina, octová kyselina, askorbová kyselina atd.) v potravinách a léčivech: nápoje (sirupy, minerální vody, tonic, fruko, mléko, ocet, víno), cukrovinky, čokoláda, med, mouka, tuky, oleje, máslo, špenát, réva vinná, vitaminy, léky atd. Byly použity metody analýzy ekonomických ukazatelů (dostupnost vzorků, cena chemikálií a přístrojového vybavení) a experimentální časové náročnosti a metody chemického výzkumu chemometrickými metodami (optimalizace podmínek stanovení, časové závislosti). Výstupem bylo vytvoření řady experimentálních postupů a metod stanovení výše uvedených komponent, využívajících klasické chemické (odměrná analýza) i instrumentální analytické (optické, elektrochemické) metody.
Anotace anglicky
The contents of chosen chemical substances (food dyes, quinine, chlorides, titratable acids, tartaric acid, acetic acid, ascorbic acid etc.) in food and medicines: beverages (syrups, mineral waters, tonic, milk, vinegar, wine), sweets, chocolate, honey, meal, fats, oils, butter, spinach, vine, vitamins, drugs etc. were researched. The methods of analysis of economical parameters (availability of samples, price of chemicals and apparatus) and experimental time difficulty and methods of chemical research using chemometric methods (optimalizations of conditions of determination, time dependences) were used. As the output a lot of experimental procedures and methods of determination of above mentioned components, using the classical chemical methods (volumetry) and instrumental analytical methods (optical, electrochemical), were created.
Zobrazeno: 20. 3. 2023 17:14