PTÁČEK, Petr. Příprava elektronického studijního materiálu pro výuku předmětu Základy chemie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In University of Defence. XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Vydavatelské oddělení Univerzity obrany, 2012. s. nestránkováno, 5 s. ISBN 978-80-7231-865-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Příprava elektronického studijního materiálu pro výuku předmětu Základy chemie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
Název česky Příprava elektronického studijního materiálu pro výuku předmětu Základy chemie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
Název anglicky Preparation of Electronic Study Material for Subject The Basis of Chemistry Teaching on Faculty of Education of Masaryk University
Autoři PTÁČEK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM, od s. nestránkováno, 5 s. 2012.
Nakladatel Vydavatelské oddělení Univerzity obrany
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062324
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7231-865-0
Klíčová slova anglicky subject the basis of chemistry; electronic study material
Změnil Změnil: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D., učo 23751. Změněno: 2. 4. 2013 10:20.
Anotace
Příspěvek obsahuje testovací výzkum úrovně základních znalostí v předmětu chemie mezi studenty oboru Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy – specializace Služby. Z výsledků testovacího výzkumu bylo zjištěno, že úspěšnost celkového počtu studentů oboru Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy – specializace Služby ve vstupním testu ze základních chemických znalostí a dovedností nepřesáhla 50 %. Výsledky výzkumu mají posloužit jako základ pro vypracování elektronického studijního materiálu, ze kterého se pak budou studenti uvedeného oboru moci efektivněji vzdělávat.
Anotace anglicky
This paper contains survey research on the level of basic knowledge in the subject of chemistry among students field of study Teacher Training for Primary and Secondary Schools - specialization Services. Test results of the research showed that the success of the total number of students majoring in Teacher Training for Primary and Secondary Schools - specialization of services in the entrance test of the fundamental chemical knowledge and skills does not exceed 50%. The research results are used as a basis for the development of electronic learning material from which the students will be able to more effectively educate field.
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:45