HRBÁČEK, Jiří. Study supports with internal intelligenec directly connected to externam systems. In Ondreh Hegr. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. 1st ed. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 2012. p. 90-95. ISBN 978-80-214-4539-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Study supports with internal intelligenec directly connected to externam systems
Name in Czech Studijní opory s vnitřní inteligencí přímo propojené s externími systémy
Authors HRBÁČEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012, p. 90-95, 6 pp. 2012.
Publisher Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062333
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-214-4539-0
Keywords in English distance study support;internal intelligence;external system;MyIMLE
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 12. 4. 2013 16:11.
Abstract
From old times people have been trying to find ways that would lead to more effective teaching. Hand in hand with this effort, there also went study and teaching supports development. Completely new possibilities in creation of study supports have been brought by the contemporary information technology which allows implementing a brand new dimension into the study supports – the internal intelligence and the direct implementation of external systems. For some time, I have been researching the possibilities of creation of study supports and developing a system that allows a direct connection of an external system with a study support. This paper describes some results of research carried out so far to confirm efeltivitu use of such systems. Lead to the creation of entirely new types of study supports allowing what date did not allow normal learning support. They show their advantages in technical oporec particular, but also in non-technical, where they can positively affect motivation to study.
Abstract (in Czech)
Od nepaměti se lidé snažili hledat cesty, které by vedly k zefektivnění výuky. Ruku v ruce s tím se také vyvíjely i studijní a výukové opory. Zcela nové možnosti do tvorby studijních opor přinesly současné informační technologie. Ty umožňují implementovat do studijních opor zcela nové dimenze – vnitřní inteligenci a přímou implementaci externích systémů. Již delší dobu se zabývám zkoumáním možností tvorby takovýchto distančních studijních opor i vývojem systému, který umožňuje přímé propojení externího systému s oporou. Článek popisuje některé výsledky dosud prováděných výzkumů, které potvrzují efektivitu využití takovýchto systémů. Vedou k vytváření zcela nových typů studijních opor umožňujících to, co doposud běžné studijní opory neumožňovaly. Ukazují na jejich výhodnost především v technických oborech, ale také v netechnických, kde mohou velmi pozitivně působit na motivaci ke studiu.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
obalka.pdf   File version Hrbáček, J. 15. 12. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078234/obalka.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1078234/obalka.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1078234/obalka.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1078234/obalka.pdf?info
Uploaded/Created
Sat 15. 12. 2012 17:15, doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454
Attributes
 

obalka.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078234/obalka.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1078234/obalka.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,3 MB
Hash md5
60b138366233d351d1e0432bb2590f7d
Uploaded/Created
Sat 15. 12. 2012 17:15

obalka.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078234/obalka.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1078234/obalka.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
302 B
Uploaded/Created
Sat 15. 12. 2012 17:17
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 8. 8. 2022 15:38