HRBÁČEK, Jiří, Jiří STRACH a Martin KUČERA. Studijní a výukové opory s vnitřní inteligencí. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2012. s. 53-55. ISBN 978-80-7435-175-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Studijní a výukové opory s vnitřní inteligencí
Název anglicky Study and teaching support with internal intelligence
Autoři HRBÁČEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří STRACH (203 Česká republika, domácí) a Martin KUČERA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Hradec Králové, Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů, od s. 53-55, 3 s. 2012.
Nakladatel Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062334
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7435-175-4
ISSN 1214-0554
Klíčová slova anglicky Study support with internal intelligence;dynamic learning support connected to external systems
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454. Změněno: 28. 3. 2013 10:02.
Anotace
Již delší dobu se zabýváme výzkumem možností tvorby a vývojem základních částí studijních opor s vnitřní inteligencí, ke kterým jsou přímo připojeny externí systémy. Poslední tři kvalaitativní výzkumná šetření, která proběhla v posledníct dvou letech byla zaměřena na vliv externích systémů připojených přímo k Flash animacím na motivaci žáků s tudentů ke studiu a procvičování látky. Výzkum byl prováděn na základní škole a s žáky s LM retardací. Výzkumná šetření prokázala, že uvedené systémy přináší mnoho pozitivního s ohledem na názornost výuky i pozitivně působí na motivaci studentů ke studiu. Podle požadavků pedagoga mohou znemožnit studentovi vynechat, nebo neprovést kompletně a správně praktické činnosti spojené se studiem, což pozitivně přispívá k efektivitě studia.
Anotace anglicky
It has long been engaged in research into the creation and development of basic study supports parts of inner intelligence, which are directly connected to external systems. The last three kvalaitativní research investigation, which took place in posledníct two years focused on the influence of external devices connected directly to the Flash animation on the motivation of pupils with tudentů to study and practice materials. The research was conducted at a primary school as pupils with LM retardation. Research investigations have shown that these systems bring many positive changes with regard to the clarity of teaching and positive effect on students' motivation to study. As required by the teacher can prevent students skip or not to perform properly and completely practical activities associated with the study, which positively contributes to the efficiency study.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 12. 8. 2022 17:09