HRBÁČEK, Jiří. Dynamic study support with connected external systems. In ICETA 2012 10th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications, Proceedings. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dynamic study support with connected external systems
Name in Czech Dynamické studijní opory s připojenými externími systémy
Authors HRBÁČEK, Jiří.
Edition ICETA 2012 10th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications, Proceedings, 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English dynamic study support;external systems connected to
Changed by Changed by: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454. Changed: 28/3/2013 10:10.
Abstract
For a long time, people have been trying to find ways that would lead to more effective teaching. Simultaneously, study and teaching supports have been developing. Current information technology, electronics and microprocessor technology have brought completely new possibilities into creation of study supports. They also allowed a new way of study supports creation and their direct connection with external systems. It is basically about the transition from static to dynamic creation of study supports. Also, the possibility of direct connection of study supports with external systems enables all that was impossible up to now, such as creation of study supports for a target group and the ability to monitor and manage students’ practical activities or responses to these practical activities and modify study supports according to students’ results. This is the prerequisite for the creation of study supports with internal intelligence. This paper summarizes the results of a research which has been conducted at our department for several years.
Abstract (in Czech)
Od nepaměti se lidé snažili hledat cesty, které by vedly k zefektivnění výuky. Ruku v ruce s tím se také vyvíjely studijní i výukové opory. Zcela nové možnosti do tvorby studijních opor přinesly současné informační technologie i elektronika a mikroprocesorová technika. Uvedené technologie umožily nový způsob tvorby opor a jejich přímé propojení s externími systémy. Jde o přechod od staticky k dynamicky vytvářeným studijním oporám a možnost přímého propojení studijních opor s externími systémy umožňuje to, co doposud nebylo jednoduše možné. Vytvořit studijní opory “šité na míru” pro cílovou skupinu a schpopné sledovat a řídit i praktické činnosti studentů. Reagovat na uvedené praktické činnosti a podle jejich výsledků modifikovat i vlastní obsah studijní opory. To je předpokladem pro tvorbu studijních opor s vnitřní inteligencí. Příspěvek shrnuje dosavadní výsledky zkoumání, které je již několik let realizováno na našem pracovišti.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
DYNAMIC_STUDY_SUPPORT_WITH_CONNECTED_EXTERNAL_SYSTEMS.pptx Licence Creative Commons  File version Hrbáček, J. 15/12/2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078240/DYNAMIC_STUDY_SUPPORT_WITH_CONNECTED_EXTERNAL_SYSTEMS.pptx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1078240/DYNAMIC_STUDY_SUPPORT_WITH_CONNECTED_EXTERNAL_SYSTEMS.pptx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1078240/DYNAMIC_STUDY_SUPPORT_WITH_CONNECTED_EXTERNAL_SYSTEMS.pptx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1078240/DYNAMIC_STUDY_SUPPORT_WITH_CONNECTED_EXTERNAL_SYSTEMS.pptx?info
Uploaded/Created
Sat 15/12/2012 18:48, doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454
Attributes
 

DYNAMIC_STUDY_SUPPORT_WITH_CONNECTED_EXTERNAL_SYSTEMS.pptx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078240/DYNAMIC_STUDY_SUPPORT_WITH_CONNECTED_EXTERNAL_SYSTEMS.pptx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1078240/DYNAMIC_STUDY_SUPPORT_WITH_CONNECTED_EXTERNAL_SYSTEMS.pptx
File type
pptx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation)
Size
8 MB
Hash md5
b4847ce5f1ca6a004fd832e684cd0d4d
Uploaded/Created
Sat 15/12/2012 18:48

DYNAMIC_STUDY_SUPPORT_WITH_CONNECTED_EXTERNAL_SYSTEMS.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078240/DYNAMIC_STUDY_SUPPORT_WITH_CONNECTED_EXTERNAL_SYSTEMS.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1078240/DYNAMIC_STUDY_SUPPORT_WITH_CONNECTED_EXTERNAL_SYSTEMS.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
4,5 KB
Hash md5
af73be32e20ec25e843fcf74a06f809f
Uploaded/Created
Sat 15/12/2012 18:49

DYNAMIC_STUDY_SUPPORT_WITH_CONNECTED_EXTERNAL_SYSTEMS.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078240/DYNAMIC_STUDY_SUPPORT_WITH_CONNECTED_EXTERNAL_SYSTEMS.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1078240/DYNAMIC_STUDY_SUPPORT_WITH_CONNECTED_EXTERNAL_SYSTEMS.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,9 MB
Hash md5
c9a9ddef37d9eac0619da983cacf7480
Uploaded/Created
Sat 15/12/2012 18:49
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 28/11/2022 20:44