Informační systém MU
HRBÁČEK, Jiří. Dynamic study support with connected external systems. In ICETA 2012 10th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications, Proceedings. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dynamic study support with connected external systems
Název česky Dynamické studijní opory s připojenými externími systémy
Autoři HRBÁČEK, Jiří.
Vydání ICETA 2012 10th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications, Proceedings, 2012.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky dynamic study support;external systems connected to
Změnil Změnil: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454. Změněno: 28. 3. 2013 10:10.
Anotace
For a long time, people have been trying to find ways that would lead to more effective teaching. Simultaneously, study and teaching supports have been developing. Current information technology, electronics and microprocessor technology have brought completely new possibilities into creation of study supports. They also allowed a new way of study supports creation and their direct connection with external systems. It is basically about the transition from static to dynamic creation of study supports. Also, the possibility of direct connection of study supports with external systems enables all that was impossible up to now, such as creation of study supports for a target group and the ability to monitor and manage students’ practical activities or responses to these practical activities and modify study supports according to students’ results. This is the prerequisite for the creation of study supports with internal intelligence. This paper summarizes the results of a research which has been conducted at our department for several years.
Anotace česky
Od nepaměti se lidé snažili hledat cesty, které by vedly k zefektivnění výuky. Ruku v ruce s tím se také vyvíjely studijní i výukové opory. Zcela nové možnosti do tvorby studijních opor přinesly současné informační technologie i elektronika a mikroprocesorová technika. Uvedené technologie umožily nový způsob tvorby opor a jejich přímé propojení s externími systémy. Jde o přechod od staticky k dynamicky vytvářeným studijním oporám a možnost přímého propojení studijních opor s externími systémy umožňuje to, co doposud nebylo jednoduše možné. Vytvořit studijní opory “šité na míru” pro cílovou skupinu a schpopné sledovat a řídit i praktické činnosti studentů. Reagovat na uvedené praktické činnosti a podle jejich výsledků modifikovat i vlastní obsah studijní opory. To je předpokladem pro tvorbu studijních opor s vnitřní inteligencí. Příspěvek shrnuje dosavadní výsledky zkoumání, které je již několik let realizováno na našem pracovišti.
Zobrazeno: 1. 12. 2022 07:55