HRBÁČEK, Jiří and Dana TUNKROVÁ. Výuka programování robotů na 1. stupni ZŠ (Teaching the first programming robots primary school). In Jiří Hrbáček. Nové technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 1-3. ISBN 978-80-210-5942-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výuka programování robotů na 1. stupni ZŠ
Name (in English) Teaching the first programming robots primary school
Authors HRBÁČEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Dana TUNKROVÁ (203 Czech Republic).
Edition Brno, Nové technologie ve výuce, p. 1-3, 3 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062338
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5942-9
Keywords in English robotics;primary schools;programming robots
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454. Changed: 22. 1. 2013 17:40.
Abstract
Roboti a robotika patří v současné době k technologiím, do kterých jsou implementovány nejnovější technologie. Jejich výuka je tedy velmi důležitá a pro děti atraktivní a zajímavá. Zda a jak je možné se těmito technologiemi zabývat již na prvním stupni základní školy jsme zkoumali ve spolupráci s paní učitelkou Mgr. Danou Tunkrovou a jejími žáky třetí a čtvrté třídy základní školy v Osové Bitýšce. Výzkum potvrdil, že je vhodné a možné započít s výukou programování a práce s roboty již na prvním stupni základní školy. Výuka je pro děti zajímavá a má pozitivní vliv na kreativní využití IT technologií těmito dětmi.
Abstract (in English)
Robots and Robotics is currently one of the technologies which are implemented in the latest technology. Their training is very important and attractive for children and interesting. Research has been carried out whether and how these technologies can be addressed already at primary school in collaboration with Mrs. Dana Tunkrova and her grade of primary school in Veverská Bitýška. Research has proven that it is appropriate and possible to begin teaching programming and work with robots already in primary school. Teaching is interesting for children and has a positive influence on the creative use of IT technology these children.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
TunkrovaHrbacek.pdf   File version Hrbáček, J. 15. 12. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078241/TunkrovaHrbacek.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1078241/TunkrovaHrbacek.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1078241/TunkrovaHrbacek.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1078241/TunkrovaHrbacek.pdf?info
Uploaded/Created
Sat 15. 12. 2012 18:59, doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454
Attributes
 

TunkrovaHrbacek.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078241/TunkrovaHrbacek.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1078241/TunkrovaHrbacek.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
377,3 KB
Hash md5
162c5925a8c01efd3fb85772e9c875d4
Uploaded/Created
Sat 15. 12. 2012 18:59

TunkrovaHrbacek.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078241/TunkrovaHrbacek.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1078241/TunkrovaHrbacek.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
6,7 KB
Hash md5
171919470ea238128c290ba4ca06b3fd
Uploaded/Created
Sat 15. 12. 2012 19:00
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 7. 10. 2022 12:40