HRBÁČEK, Jiří. Nové technologie nejen ve výuce odborných technických předmětů. In Jiří Hrbáček. Nové technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 1-8. ISBN 978-80-210-5942-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nové technologie nejen ve výuce odborných technických předmětů
Název anglicky New technologies not only in the teaching of technical subjects
Autoři HRBÁČEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Nové technologie ve výuce, od s. 1-8, 8 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062339
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5942-9
Klíčová slova anglicky robotics;primary schools;programming robots
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454. Změněno: 22. 1. 2013 17:38.
Anotace
Možná by bylo přesnější vyjádření, kdyby za slovem „Nové“ byl otazník. Současný svět, škola, výuka, výukové i studijní opory se stále rychleji mění. Věda, technika i IT technologie do všech těchto oblastí zasahují. Některé technologie z výuky mizí a jsou nahrazovány novými. Naše výzkumy ukazují, že je vhodné některé z technologií, dnes již nepoužívaných, do výuky vrátit. Některé bezezměny, jiné přizpůsobené současným potřebám. Jejich návrat by mohl pomoci řešit problémy, které současná doba přinesla. Příspěvek si klade za cíl na tuto problematiku pohlédnout možná trochu z jiného úhlu. Přiblížit některé výsledky prováděného výzkumu, který potvrdil, že výukové technologie, jako například "tabule a křída", modely, reálné systémy a pokusy jsou ve výuce často efektivnější, než špičkové simulace, animace, prezentace či videonahrávky.
Anotace anglicky
Perhaps it would be more accurate terms, if the word "New" was a question mark. The contemporary world, school, education, teaching and learning support is changing faster and faster. Science, technology and IT technology in all these areas involved. Some technologies of teaching disappear and are replaced by new ones. Our research has shown that it is appropriate to some of the technology, is superseded in return instruction. Some bezezměny, others adapted to modern needs. Their return could help solve the problems that brought the present time. The paper aims to look at this issue maybe a slightly different angle. Approach some of the results of the research, which confirmed that educational technologies, such as "blackboard and chalk", models, real systems and experiments in education are often more effective than high-end simulation, animation, presentations and videos.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Hrbacek.pdf   Verze souboru Hrbáček, J. 15. 12. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1078242/Hrbacek.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1078242/Hrbacek.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1078242/Hrbacek.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1078242/Hrbacek.pdf?info
Vloženo
So 15. 12. 2012 19:05, doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454
Atributy
 

Hrbacek.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1078242/Hrbacek.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1078242/Hrbacek.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
220,4 KB
Hash md5
c6ef660910405a6d90b1f0d812396e16
Vloženo
So 15. 12. 2012 19:05

Hrbacek.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1078242/Hrbacek.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1078242/Hrbacek.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
44,4 KB
Hash md5
de2871e037d8024c8b54956cb69be806
Vloženo
So 15. 12. 2012 19:06
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 23. 5. 2022 05:10