HORÁK, Robin a Jiří HRBÁČEK. Flash aplikace komunikující s LMS MOODLE. In Jiří Hrbáček. Nové technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 1-8. ISBN 978-80-210-5942-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Flash aplikace komunikující s LMS MOODLE
Název anglicky Flash application communicates with the LMS MOODLE
Autoři HORÁK, Robin a Jiří HRBÁČEK.
Vydání Brno, Nové technologie ve výuce, od s. 1-8, 8 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5942-9
Klíčová slova anglicky robotics;primary schools;programming robots
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454. Změněno: 28. 3. 2013 10:11.
Anotace
To, že se ve vývojovém prostředí Adobe Flash dají vytvářet kvalitní výukové materiály od animací až po výukové programy, není žádnou novinkou. Studijní materiály musíme samozřejmě někde zpřístupnit studentům, k čemuž je velmi hojně využíván LMS Moodle, který je uživatelsky přívětivý a i méně technicky zdatní pedagogové jsou schopni v něm vytvářet kurzy pro svoje studenty. Nicméně LMS Moodle na vše sám nestačí a někdy je nutné pro tvorbu specifických studijních materiálů sáhnout po něčem jiném – například po Adobe Flash. Naštěstí je možné aplikace vytvořené v Adobe Flash vložit do LMS Moodle a docílit i toho, že Flash aplikace a LMS Moodle spolu budou komunikovat. Tento příspěvek si klade za cíl poskytnout návod, jak je možné této vzájemné komunikace docílit.
Anotace anglicky
The fact that in Adobe Flash can create high-quality educational materials from animations to tutorials, is not new. Study materials we obviously somewhere to make students, which is very widely used LMS Moodle, which is user friendly and even less technically savvy educators are able to create it in courses for their students. However, LMS Moodle itself is not enough for everything, and sometimes it is necessary for the formation of specific learning materials to reach for something else - for example, Adobe Flash. Fortunately, applications created with Adobe Flash embed into Moodle LMS and achieve that and that Flash applications and LMS Moodle will communicate. This paper aims to provide guidance on how to achieve this mutual communication.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Rob_konference_2011_prispevek_saloqtfc.docx   Verze souboru Hrbáček, J. 15. 12. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1078243/Rob_konference_2011_prispevek_saloqtfc.docx
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1078243/Rob_konference_2011_prispevek_saloqtfc.docx
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1078243/Rob_konference_2011_prispevek_saloqtfc.docx?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1078243/Rob_konference_2011_prispevek_saloqtfc.docx?info
Vloženo
So 15. 12. 2012 19:14, doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454
  • osoba PhDr. Mgr. et Mgr. Robin Horák, učo 255500
Atributy
 

Rob_konference_2011_prispevek_saloqtfc.docx

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1078243/Rob_konference_2011_prispevek_saloqtfc.docx
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1078243/Rob_konference_2011_prispevek_saloqtfc.docx
Typ souboru
docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
Velikost
343,7 KB
Hash md5
62a6b396505e09c1dc9f67cf181aa613
Vloženo
So 15. 12. 2012 19:14

Rob_konference_2011_prispevek_saloqtfc.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1078243/Rob_konference_2011_prispevek_saloqtfc.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1078243/Rob_konference_2011_prispevek_saloqtfc.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
573,1 KB
Hash md5
96f5b94213b504062e792a1026ca1633
Vloženo
So 15. 12. 2012 19:15

Rob_konference_2011_prispevek_saloqtfc.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1078243/Rob_konference_2011_prispevek_saloqtfc.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1078243/Rob_konference_2011_prispevek_saloqtfc.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
16,9 KB
Hash md5
4b6031e0030277f958fa632f339e7df5
Vloženo
So 15. 12. 2012 19:16
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 23. 5. 2022 07:12