SLABÝ, Jiří, Jan STREJČEK a Marek TRTÍK. Symbiotic: Synergy of Instrumentation, Slicing, and Symbolic Execution - (Competition Contribution). In Nir Piterman, Scott A. Smolka. Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems - 19th International Conference, TACAS 2013. Berlin, Heidelberg: Springer, 2013. s. 630-632. ISBN 978-3-642-36741-0. doi:10.1007/978-3-642-36742-7_50.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Symbiotic: Synergy of Instrumentation, Slicing, and Symbolic Execution - (Competition Contribution)
Autoři SLABÝ, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Jan STREJČEK (203 Česká republika, domácí) a Marek TRTÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Berlin, Heidelberg, Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems - 19th International Conference, TACAS 2013, od s. 630-632, 3 s. 2013.
Nakladatel Springer
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Impakt faktor Impact factor: 0.402 v roce 2005
Kód RIV RIV/00216224:14330/13:00065969
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-3-642-36741-0
ISSN 0302-9743
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-36742-7_50
Klíčová slova anglicky instrumentation; symbolic execution; program slicing
Štítky formela-conference
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 27. 4. 2014 22:59.
Anotace
Symbiotic is a tool for detection of bugs described by finite state machines in C programs. The tool combines three well-known techniques: instrumentation, program slicing, and symbolic execution. This paper briefly describes the approach of Symbiotic including its strengths, weaknesses, and modifications for SV-COMP 2013. Architecture and installation of the tool are described as well.
Anotace česky
Symbiotic je nástroj pro detekci chyb popsaných pomocí konečně-stavových strojů v programech v jazyce C. Tento nástroj kombinuje tři dobře známé techniky: instrumentaci, program slicing a symbolickou exekuci. Článek stručně popisuje přístup Symbioticu včetně jeho silných a slabých stránek a úprav pro soutěž SV-COMP 2013. Také je popsána architektura a instalace nástroje.
Návaznosti
GBP202/12/G061, projekt VaVNázev: Centrum excelence - Institut teoretické informatiky (CE-ITI) (Akronym: CE-ITI)
Investor: Grantová agentura ČR, Centrum excelence - Institut teoretické informatiky
MUNI/A/0739/2012, interní kód MUNázev: Zapojení studentů Fakulty informatiky do mezinárodní vědecké komunity (Akronym: SKOMU)
Investor: Masarykova univerzita, Zapojení studentů Fakulty informatiky do mezinárodní vědecké komunity, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
MUNI/A/0760/2012, interní kód MUNázev: Rozsáhlé výpočetní systémy: modely, aplikace a verifikace II. (Akronym: FI MAV II.)
Investor: Masarykova univerzita, Rozsáhlé výpočetní systémy: modely, aplikace a verifikace II., DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
77950621.pdf   Verze souboru Slabý, J. 28. 1. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1078253/77950621.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1078253/77950621.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1078253/77950621.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1078253/77950621.pdf?info
Vloženo
Po 28. 1. 2013 23:16

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Marek Trtík, Ph.D., učo 329313
  • osoba doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D., učo 3366
  • osoba RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880
  • osoba Mgr. Jiří Slabý, Ph.D., učo 98734
Atributy
 

77950621.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1078253/77950621.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1078253/77950621.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
107,9 KB
Hash md5
99a5d1830d44d7b03e37642fc51fd044
Vloženo
Po 28. 1. 2013 23:16

77950621.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1078253/77950621.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1078253/77950621.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
6,7 KB
Hash md5
861a6d4ed615e754785e2a7384905b84
Vloženo
Po 28. 1. 2013 23:18
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 16. 8. 2022 07:03