TUŠKOVÁ, Jana Marie. Cizí oikonyma v deklinačním systému psané češtiny. In Slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cizí oikonyma v deklinačním systému psané češtiny
Název anglicky Foreign oikonyms in the declension system of written Czech
Autoři TUŠKOVÁ, Jana Marie.
Vydání Slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky český jazyk - deklinace - cizí oikonyma - korpus SYN2005 a SYN2010
Klíčová slova anglicky Czech language - declension - foreign oikonyms - SYN2005 and SYN2010 corpora
Štítky Czech National Corpus
Změnil Změnila: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Změněno: 21. 2. 2013 12:10.
Anotace
Přednáška se zabývá problematikou gramatických vlastností proprií, které jsou charakteristické pro jejich komunikační varianty. Obsahuje podstatné závěry ze zkoumání deklinace cizích oikonym, a to na příkladě problematiky tvarů lokálu singuláru cizích maskulinních oikonym. Společně s pohledy morfologickými se zde uplatňují i postoje onomastické, protože se jedná o téma stojící na pomezí obou disciplín. Její závěry vycházejí z rozsáhlého výzkumu materiálu korpusů SYN2005 a SYN2010, které zachycují úzus současné psané češtiny.
Anotace anglicky
This paper deals with grammatical characteristics of proper nouns that are typical for their communicational variants. It involves essential conclusions based on the examination of foreign oikonyms declension, the issue of singular locative forms of foreign masculine oikonyms is used as an example. Together with the morphological views, also the onomastic attitudes are there applied, because it is a topic standing on the border between the two disciplines. Its conclusions are based on extensive research of texts within the SYN2005 and SYN2010 corpora, which show the usage of contemporary written Czech.
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 18:34