PAVLOVSKÁ, Marie and Vladimíra NEUŽILOVÁ. Druhá směna. Jak využívat literaturu Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ. 1st ed. Praha: Romea, o.s., 2012. 109 pp. ISBN 978-80-904106-1-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Druhá směna. Jak využívat literaturu Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ.
Name in Czech Druhá směna. Jak využívat literaturu Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ.
Authors PAVLOVSKÁ, Marie and Vladimíra NEUŽILOVÁ.
Edition 1. vyd. Praha, 109 pp. 2012.
Publisher Romea, o.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-904106-1-9
Keywords (in Czech) romská literatura, metoda, literární text, dramatická výchova
Changed by Changed by: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., učo 651. Changed: 25/3/2013 15:26.
Abstract
Praktické ukázky práce s textem romských literátů - básněmi, pohádkami, povídkami, vzpomínkovými vyprávěními, dramatem. Literární texty lze vhodně využít nejen v hodinách českého jazyka a literatury, ale i v hodinách výtvarné výchovy, občanské výchovy, etické výchovy či mediální výchovy.
PrintDisplayed: 8/12/2022 07:20