Informační systém MU
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace
Autoři HENDL, Jan.
Vydání 3. vyd. Praha, 407 s. 2012.
Nakladatel Portál
Další údaje
ISBN 9788026202196
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 27. 3. 2017 07:01.
Zobrazeno: 1. 4. 2020 17:34