Informační systém MU
HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat
Autoři HENDL, Jan.
Vydání 4., rozšířené vyd. Praha, 734 s. 2012.
Nakladatel Portál
Další údaje
ISBN 9788026202004
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 21. 6. 2021 06:14.
Zobrazeno: 31. 7. 2021 18:45